University of Valencia logo Logo del portal

  • Universitat de València
Reference Rules File(s)
LCV 2/2003

Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.

DCV 18/2019

DECRET 18/2019, de 15 de febrer, del Consell, de nomenament de la presidenta del Consell Social de la Universitat de València - Estudi General

DCV 48/2005

Decret 48/2005 de 4 de març, del Consell de la Generalitat, per cual s'aprova el Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la Universitat de València

DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

DCV 174/2002

Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

OCV 25/2015

ORDRE 25/2015, d’1 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomena Jorge Rodríguez Gramage vocal del Consell Social de la Universitat de València-Estudi General, en substitució d’Amparo Mora Castellá

OCV 12/2015

Ordre 12/2015, de 8 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomena Jordi Peris Blanes com a vocal del Consell Social de la Universitat de València.

OCV 67/2014

ORDE 67/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen vocals dels consells socials de les universitats públiques valencianes.

OCV 39/2014

ORDE 35/2014, de 13 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual nomena vocals del Consell Social de la Universitat de València.

OCV 35/2014

ORDE 35/2014, de 13 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual nomena vocals del Consell Social de la Universitat de València-Estudi General.

OCV 41/2012

ORDEN 41/2012, de 29 de junio, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se dispone la publicación del nombramiento de determinados miembros del Consejo Social de la Universitat de València - Estudi General

OCV/69/2010

Orde 69/2010, de 5 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa la publicació del nomenament de determinats membres del Consell Social de la Universitat de València

RUV 26/01/2005

Resolució de 26 de gener, del Rector València, en execució de l'Acord del Ple del Consell Social de 28 de desembre de 2004, per cual es deleguen competències en les comissions del Consell Social i altres òrgans de la Universitat de València

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy