University of Valencia logo Logo Board of Trustees Logo del portal

Reference Rules File(s)
LO 2/2023

Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.

LCV 2/2003

Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.

DCV 48/2005

Decret 48/2005 de 4 de març, del Consell de la Generalitat, per cual s'aprova el Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la Universitat de València

RUV 26/01/2005

Resolució de 26 de gener, del Rector València, en execució de l'Acord del Ple del Consell Social de 28 de desembre de 2004, per cual es deleguen competències en les comissions del Consell Social i altres òrgans de la Universitat de València