University of Valencia logo Logo Business Administration Department Logo del portal

Eleccions al Consell del Departament de Direcció d'Empresas el dia 25-NOV-2021

  • November 19th, 2021
Image de la noticia

Convocatòria d'eleccions al Consell de Departament del Departament de Direcció d’Empreses Juan José Renau Piqueras

Estaments: ESTUDIANTAT I PAS VACANT

Data: 25 DE NOVEMBRE DE 2021

Hora: De 10:00 a 17:30h

Lloc: Sala 1P06, 1er pis,  Dep Direcció d'Empreses (Facultat d'Economia).

 

CALENDARI

 

 

12 DE NOVEMBRE DE 2021

 

 

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA CALENDARI D'ELECCIONS

Acord de Consell de Departament de data 28 de setembre de 2021


 

 

 

15 DE NOVEMBRE DE 2021

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓ DEL CENS ELECTORAL

El cens es podrà consultar en la Secretaría del Departament de Direcció d'Empreses  (1er pis de la Facultad de Economía).

Es publica la DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS PER ESTAMENTS

S'obri el període de PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES i del VOT ANTICIPAT, a la Secretaria del Dep.de Direcció d'Empreses Juan José Renau Piqueras (1r pis en la Facultat deEconomía)

VOT ANTICIPAT


 

 

17 DE NOVEMBRE DE 2021

fins les 14 hores

 

 

FINALITZACIÓ DEL PERIODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I DE RECLAMACIÓNS AL CENS 

El/la Director/a estableix el nombre de meses electorals, designa als seus membres  i els comunica la seua designació


 

19 DE NOVEMBRE DE 2021

fins les 14 h.

 

 

La Junta Electoral  resoldrà les reclamacions del cens i comunica les eventuals modificacions dels censos  a el/la   Director/a del Departament, amb la qual cosa els censos passen a definitius

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATURES


 

22 DE NOVEMBRE DE 2021

 

 

 

Finalització del termini per a corregir els defectes advertits en les candidatures

PROCLAMACIÖ DEFINITIVA DE CANDIDATURES

En els casos previstos en l'art.  15.1 del Reglament Electoral General, el/la Director/a del departament suspén el procediment electoral i fa la proclamació automàtica sense votació


 

23 DE NOVEMBRE DE 2021

 

 

Finalització del termini per justificar la impossibilitat de formar part de les meses electorals.


 

24 DE NOVEMBRE DE 2021

fins les 14 h

 

FINALITZACIÓ  DEL TERMINI DE "VOTACION ANTICIPADA " 

Fi del termini de ratificació de la presentació de la candidatura.


 

 

25 DE NOVEMBRE DE  2021

De 10 h a 17:30 h

 

 

 

CONSTITUCIÓ DE LES MESES ELECTORALS

CELEBRACIÓ DEL LES ELECCIONS 

ESCRUTINI DE VOTS. El president estén acta dels resultats, li'ls transmet al/la Director/a del Departament i els fa públics. La publicació es farà en la Secretària de la Unitat de Gestió "Comercialització i Investigació de Mercats y Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras", Facultat d'Economia  Avda. Tarongers s/n , primer pis.


 

26 NOVEMBRE  DE 2021 

 

El Director del Departament resol els possibles casos d'empat mitjançant sorteig , que tindrà caràcter públic i que es realitzarà en la Secretària del Departament (1P09) a les 10:00h

PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE RESULTADOS


 

30 DE NOVEMBRE DE 2021

fins les 14 hores

 

 

FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS ALS RESULTATS PROVISIONALS

(Davant la Junta Electoral de la Universitat de València)


 

3 DE DESEMBRE DE 2021

 


 

La Junta Electoral resol les possibles reclamacions i el/la Director/a del departament proclama ,definitivament, els resultats

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE RESULTATS


 

 

REGLAMENT ELECTORAL GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA