University of Valencia logo Logo Business Finances Department Logo del portal

El Departament de Finances Empresarials inaugura la Sala Matilde Fernández Blanco

  • July 8th, 2021
matilde fernandez

El dijous 1 de juliol, el Departament de Finances Empresarials va inaugurar la Sala Matilde Fernández Blanco, amb motiu de la jubilació de la nostra benvolguda companya. A partir d'aquest moment l'aula departamental 5P09 passarà a denominar-se Sala Matilde Fernández Blanco. L'acte va comptar amb la presència de l'homenatjada, qui a més, va estar acompanyada dels seus familiars, el degà, companys i amics del Departament de Finances Empresarials i de la Facultat d'Economia.

Matilde Fernández naix a Mieres (Astúries), el 13 de febrer de 1944. Es trasllada amb els seus pares i germans a Madrid, on obté l'Enginyeria d'Agrònoms en la Universitat Politècnica de Madrid, en 1969, i la Llicenciatura en Ciències Econòmiques en la Universitat Complutense de Madrid, en 1971, així com el grau de Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, en 1973, sota la direcció del Catedràtic José María Fernández Pirla.

Després d'impartir docència en els anys 1970-1975 en les universitats on va estudiar i la Universitat Autònoma de Madrid, i treballar en l'INIA (Institut Nacional d'Investigacions Agràries), trasllada la seua residència a València en 1975, i passa a impartir docència en exclusiva en el Departament d'Economia de l'Empresa de l'anterior Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de València.

L'any 1978 oposita a Professora Adjunta i en 1980 a Professora Agregada d'Universitat. Des de 1983 és Catedràtica i des de 2014 Professora Emèrita de la Universitat de València.

Al llarg de més de cinquanta anys d'activitat docent i investigadora, ha publicat diversos llibres i articles científics sobre temes de la seua especialitat. Tota aquesta dilatada labor docent i Investigadora s'ha vist reconeguda amb sis Quinquennis Docents i cinc Sexennis d'Investigació.

Ha sigut membre de diverses organitzacions nacionals i internacionals de caràcter docent i investigador i Socia Fundadora i Vicepresidenta de l'Acadèmia Europea de Direcció i Economia de l'Empresa (AEDEM). Ha format part del Comité Científic de diverses revistes científiques espanyoles i membre del Consell de Redacció de la Revista Espanyola de Finançament i Comptabilitat.

Des de 1982, és Acadèmica Corresponent per València de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya i Balears des de 1988. És Vocal del Consell Consultiu de Privatitzacions des de 2003.

Membre en diversos períodes de la Junta de Facultat i del Claustre de la Universitat, ha format part de moltes Comissions, en els àmbits de la Facultat, de la Universitat i de l'ANECA. Ha sigut Directora del Departament d'Economia de l'Empresa (1980-1985) i Vicerectora d'Economia en el primer mandat del Rector Tomas Vert (2002-2006).

La seua labor com a dona pionera en la gestió universitària ha sigut reconeguda per la nostra Universitat en diversos actes celebrats en el Paranimf de la Universitat.

Ha dirigit diverses Tesis Doctorals de professors que després serien el nucli de l'actual Departament de Finances Empresarials. Així mateix, ha dirigit tesis doctorals de professors d'altres universitats, en les quals els seus deixebles han creat escola.

Matilde sempre s'ha destacat pel seu amor incondicional a la seua Universitat, a la seua Facultat d'Economia i sobretot al seu Departament de Finances Empresarials. Si li pregunten què és el que considera més important de tota la seua labor al llarg d'aquests anys, contestaria que el seu major orgull ha sigut i serà haver tingut al seu costat un grup de professors competents, seriosos i entregats, que superen amb escreix els seus propis mèrits.

Images: