Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

1r curs

Coordinació: Mariano Romero Martínez
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35798 Comptabilitat financera 6 Formació bàsica Veure fitxa
35811 Dret mercantil I 6 Formació bàsica Veure fitxa
35818 Estadística bàsica 6 Formació bàsica Veure fitxa
35795 Fonaments de direcció d'empreses 6 Formació bàsica Veure fitxa
35810 Història econòmica i de l'empresa 6 Formació bàsica Veure fitxa
35821 Incorporació als estudis d'ADE 6 Formació bàsica Veure fitxa
35807 Introducció a l'economia 6 Formació bàsica Veure fitxa
35816 Matemàtiques I 6 Formació bàsica Veure fitxa
35817 Matemàtiques II 6 Formació bàsica Veure fitxa
35808 Microeconomia 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Alicia Mas Tur
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35800 Comptabilitat de costos 9 Obligatori Veure fitxa
35796 Direcció estratègica de l'empresa 9 Obligatori Veure fitxa
35812 Economia de la Unió Europea i de les institucions internacionals 6 Obligatori Veure fitxa
35814 Introducció a la fiscalitat 6 Obligatori Veure fitxa
35819 Introducció a la inferència estadística 6 Obligatori Veure fitxa
35809 Macroeconomia 6 Obligatori Veure fitxa
35801 Màrqueting 6 Obligatori Veure fitxa
35804 Matemàtica financera 6 Obligatori Veure fitxa
35805 Teoria de la inversió 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Olga Fullana Samper
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35799 Anàlisi d'estats financers 6 Obligatori Veure fitxa
35797 Direcció d'empreses internacionals 4,5 Obligatori Veure fitxa
35820 Econometria 6 Obligatori Veure fitxa
35813 Economia espanyola i del País Valencià 6 Obligatori Veure fitxa
35802 Estratègia de màrqueting 4,5 Obligatori Veure fitxa
35815 Fiscalitat de l'empresa 4,5 Obligatori Veure fitxa
35803 Fonaments d'investigació de mercats 4,5 Obligatori Veure fitxa
35806 Teoria del finançament 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

4t curs

Coordinació: Carmen Pérez Cabañero
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35871 Pràctiques externes 20 Obligatori Veure fitxa
35872 Treball fi de grau en ADE 10 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35828 Anàlisi de dades qualitatives 4,5 Optatiu Veure fitxa
35853 Anàlisi i gestió bancària 6 Optatiu Veure fitxa
35845 Aspectes legals del màrqueting i la publicitat 4,5 Optatiu Veure fitxa
35857 Auditoria financera 6 Optatiu Veure fitxa
35839 Comportament del consumidor 6 Optatiu Veure fitxa
35842 Comunicació de màrqueting 6 Optatiu Veure fitxa
35831 Conducta estratègica 4,5 Optatiu Veure fitxa
35849 Comptabilitat de grups empresarials 6 Optatiu Veure fitxa
35834 Comptabilitat directiva 6 Optatiu Veure fitxa
35860 Dret del treball i sindical 6 Optatiu Veure fitxa
35868 Dret financer i tributari I 6 Optatiu Veure fitxa
35869 Dret financer i tributari II 6 Optatiu Veure fitxa
35873 Dret mercantil II 7,5 Optatiu Veure fitxa
35836 Direcció d'operacions: decisions i recursos 6 Optatiu Veure fitxa
35858 Direcció estratègica dels recursos humans 6 Optatiu Veure fitxa
36239 Direcció Estratègica de Recursos Humans 6 Optatiu Veure fitxa
36242 Direcció Estratègica de Recursos Humans 6 Optatiu Veure fitxa
35843 Distribució comercial 6 Optatiu Veure fitxa
35864 Economia del treball 4,5 Optatiu Veure fitxa
35822 Entrepreneurship i creació d'empreses 6 Optatiu Veure fitxa
35823 Estratègies corporatives 6 Optatiu Veure fitxa
35851 Finançament internacional 6 Optatiu Veure fitxa
35833 Finances corporatives 4,5 Optatiu Veure fitxa
35844 Gestió comercial i vendes 6 Optatiu Veure fitxa
35824 Gestió de la qualitat i del medi ambient 4,5 Optatiu Veure fitxa
35825 Gestió de la innovació 4,5 Optatiu Veure fitxa
35837 Gestió logística interna i externa 6 Optatiu Veure fitxa
35859 Eines de gestió dels recursos humans 6 Optatiu Veure fitxa
35865 Incentius i sistemes de remuneració 4,5 Optatiu Veure fitxa
35850 Instruments de finançament de l'empresa 6 Optatiu Veure fitxa
35840 Investigació de mercats aplicada 6 Optatiu Veure fitxa
35841 Màrqueting de serveis i sectorial 4,5 Optatiu Veure fitxa
35846 Metodologia d'enquestes 4,5 Optatiu Veure fitxa
35826 Mètodes per a l'anàlisi de la informació empresarial i la presa de decisions 6 Optatiu Veure fitxa
35848 Normalització comptable 4,5 Optatiu Veure fitxa
35854 Operacions i mercats de renda fixa 6 Optatiu Veure fitxa
36238 Operacions i Mercats de Renda Fixa 6 Optatiu Veure fitxa
35855 Operacions i mercats de renda variable 4,5 Optatiu Veure fitxa
35830 Optimització de la distribució 4,5 Optatiu Veure fitxa
35847 Planificació comptable espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
35829 Planificació de la producció 6 Optatiu Veure fitxa
35852 Planificació financera 4,5 Optatiu Veure fitxa
35870 Pràctica tributària 4,5 Optatiu Veure fitxa
35861 Prevenció de riscos laborals 4,5 Optatiu Veure fitxa
35862 Psicologia del treball 4,5 Optatiu Veure fitxa
35832 Règim legal del govern de les societats mercantils 4,5 Optatiu Veure fitxa
35838 Regulació del contracte de transport 6 Optatiu Veure fitxa
35867 Sistemes de previsió social complementària 4,5 Optatiu Veure fitxa
35863 Sociologia de les organitzacions 6 Optatiu Veure fitxa
35856 Tècniques quantitatives en finances 4,5 Optatiu Veure fitxa
35866 Tècniques de negociació i les seues aplicacions econòmiques 6 Optatiu Veure fitxa
35827 Tècniques de prospectiva 4,5 Optatiu Veure fitxa
35835 Teoria d'equips i jocs cooperatius 6 Optatiu Veure fitxa