Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

Calendari d'extinció de la Diplomatura en Infermeria

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Infermeria entrarà en vigor en el curs 2010-2011, de manera progressiva curs a curs, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial de diplomat/ada en Infermeria per la Universitat de València, publicat al BOE de 20 de maig de 1998. L'extinció de la diplomatura serà de forma progressiva curs a curs. Es respectaran les quatre convocatòries normatives per aquells estudiants que estiguen cursant els estudis de diplomat/ada, i s'implementaran les accions tutorials i d'orientació nessàries.