University of Valencia logo Logo Catalan Department Logo del portal

El seminari d'Afra Pujol i Campeny tindrà lloc el dia 31 de març

  • March 10th, 2022
Image de la noticia

El dia 31 de març a les 15:30 hores tindrà lloc el Seminari de Recerca de Filologia Catalana d'Afra Pujol i Campeny, de la Universitat de Côte d'Azur, amb el títol "Sintaxi històrica, gènere literari i registre lingüístic o com deien "sí" al segle XIII".

En aquesta xerrada explorarem l’ordre dels mots en les oracions principals en català antic i ens preguntarem quins tipus de text és més apte per a la reconstrucció de la gramàtica del passat.

Tradicionalment, la sintaxi històrica romànica s’ha centrat en l’estudi de textos literaris per tal de reconstruir la gramàtica de les llengües romàniques medievals, deixant de banda textos d’altres gèneres. Nogensmenys, els textos literaris medievals, com els moderns, estan associats a registres lingüístics (entesos com a trets lingüístics associats a situacions comunicatives concretes) que difereixen significativament dels registres que emprem en situacions de comunicació oral col·loquial. Si investiguéssim la llengua moderna, ens seria prou fàcil trobar material oral i escrit per a poder comparar-lo amb la llengua literària, però aquesta tasca és força més complicada si les nostres dades es limiten al registre escrit medieval.

Tot preguntant-nos quins eren els diferents mecanismes emprats per a respondre positivament a preguntes tancades durant el s XIII, veurem la importància d’incloure textos pràctics, com ara deposicions de testimonis en documents legals, en l’estudi de la sintaxi. Aquests documents, encara que formulaics, ofereixen reproduccions del llenguatge oral de parlants analfabets que contrasten amb les dades d’origen literari i ens donen una perspectiva més àmplia sobre la variació lingüística en català antic i les característiques sintàctiques associades amb diferents situacions comunicatives.

Links: