càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Batalles de Fisioteràpia.

2. Àmbit d'actuació

 • Nacional.

3. Entitat

 • Càtedra de Fisioteràpia i Discapacitat de la Universidad de Málaga.

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats acadèmiques.

5. Descripció

 • Les Batalles de Fisioteràpia consisteixen en la presentació d'un cas clínic on els estudiants de Fisioteràpia en grup utilitzen una llista de 14 items on s'integra l'evidència científica, raonament clínic i l'enfocament clinimètric com a eina d'ajuda per a la presa de decisions terapèutica.
 • Els destinataris són els alumnes de Fisioteràpia encara que aquesta eina està dissenyada perquè siga transversal a qualsevol disciplina sanitària.

6. Resum i Destinataris

 • A l'alumnat se li presenta una eina perquè puguen desenvolupar una entrevista clínica abordant els tres fonaments claus a l'hora de prendre una decisió terapèutica: evidència científica, capacitats del terapeuta i entorn del pacient. Aquesta eines s'estructuren en 14 punts amb una escala de 0 a 9 que mesuren la rellevància d'aquestes tres dimensions en un cas clínic.
 • Les Batalles de Fisioteràpia consisteixen en la presentació d'un cas clínic a l'alumnat els quals, en grups de tres, quantifiquen la importància que cadascuna de les dimensions (i preguntes) que l'eina posseeix presentant un "patró d'importància" i aquest es compara amb el qual oferiria un professional clínic amb més de 15 anys d'experiència i expert en la cerca d'evidència científica. Per a facilitar la resposta se li proporcionen 3 opcions de resposta.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

   

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres
 

 

 

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
Fòrum per a l'execució d'activitats acadèmiques, tant docent com investigadores afectes al camp del saber de fisioteràpia WEB

 

Solució a un problema (20%)

 • Amb aquesta eina s'ofereix a l'alumnat una guia molt útil per a realitzar entrevistes clíniques completes on valora la importància de cada dimensió, segons el cas, per a la presa de decisions terapèutiques. Aquesta eina, permet el desenvolupament i perfeccionament, a través de l'entrenament, d'una destresa fonamental per a realitzar una valoració i proposta de tractament reeixida.

Resultats reeixits (20%)

 • A través de l'entrenament amb aquesta eina s'aconsegueix que l'alumnat aborde tots els àmbits que necessàriament han de ser avaluats/considerats a l'hora de realitzar una proposta terapèutica. L'entrenament en l'eina i la competició (batalles acadèmiques) desenvolupades per la càtedra, ha permès que el patró de raonament terapèutic de l'alumne/a se assemble al d'un fisioterapeuta expert, a més de reduir el temps per a realitzar el procés complet i correcte en la presa de decisions.

Innovació (10%)

 • Amb aquesta eina l'alumnat disposa d'una guia per a realitzar les preguntes més pertinents amb l'objectiu de realitzar una presa de decisió terapèutica. La innovació es troba principalment en què a través de l'entrenament es redueix el temps d'entrevista clínica i els resultats (tant en el patró realitzat com la preferència terapèutica) s'aproxima progressivament a la d'un professional clínic amb molts més anys d'experiència. El caràcter competitiu en el seu ús afig un component lúdic en el seu ús.

Sostenibilitat (20%)

 • La inclusió d'aquesta eina com a part dels continguts d'alguna de les assignatures del títol de grau en fisioteràpia (prioritàriament Valoració terapèutica) permet el manteniment d'aquesta estratègia d'execució de les entrevistes clíniques a curt, mitjà i llarg termini, a causa que es tracta d'un instrument gratuït i que no requereix que l'usuari posseïsca molt coneixement previ per al seu bon ús. A més, sempre s'aprofita l'acte de les Jornades de la Càtedra on ocorre aquesta activitat per a cercar nous recursos.

Replicabilitat (20%)

 • Aquesta eina està dissenyada per a ser transversal a totes les disciplines de ciències de la salut, les quals, en les seues decisions terapèutiques han d'integrar els tres components que integren aquest instrument: Evidència científica, capacitats del terapeuta i entorn del pacient. Per tant la replicabilitat d'aquesta innovadora eina per part d'altres càtedres universitàries és màxima (sempre que es tracten de disciplines sanitàries) a causa del seu baix cost, fàcil explicació i millora del seu ús amb l'entrenament.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • Per a avaluar el correcte ús d'aquesta eina es consideren diversos aspectes: similitud amb el patró desenvolupat per un clínic amb molts anys d'experiència, temps per a aconseguir aquest patró i selecció correcta entre les alternatives terapèutiques presentades. El nivell de participació de l'alumnat en les batalles ha sigut del 95% i la millora en el seu ús millora significativament a partir del cinquè cas clínic avaluat, reduint el temps d'avaluació i augmentant la similitud amb el patró i la decisió clínica triada per un expert.