càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

 • Uvcatedres
difusion historia transporte

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Difusió de la història del transport i les seues infraestructures, l'obra pública i l'enginyeria.

2. Àmbit d'actuació

 • Autonòmic.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de divulgació i difusió cultural, acadèmica, científica i tecnològica.

5. Descripció

 • La Càtedra Demetrio Ribes té com a objectiu la investigació, la difusió i el foment dels estudis sobre la història del transport i les seues infraestructures, l'obra pública i l'enginyeria en la Comunitat Valenciana.

6. Resum i Destinataris

 • Des de 2004 la Càtedra Demetrio Ribes desenvolupa múltiples activitats per a investigar i difondre el ric patrimoni relacionat amb el transport i les seues infraestructures, l'obra pública i l'enginyeria. Des de finals del segle XX aquests aspectes han sigut destacats per la Comissió Europea, perquè es tracta d'un patrimoni rellevant en constant transformació i, per això, en perill de pèrdua abans de la seua valoració cultural. Entre les principals línies d'activitat de la Càtedra en l'àmbit de la seua competència destaquen:
  • Projectar i coordinar publicacions, exposicions, cicles de conferències i altres activitats culturals.
  • Realitzar projectes d'investigació vinculats a R+D, així com de catalogació de fons que permeten la transferència de resultats.
  • Mantenir una activitat acadèmica amb cursos d'extensió universitària, congressos, seminaris i participació en postgraus.
  • Assessorar i realitzar informes tècnics. A més, formar part de comités científics i assessors.
  • Convocar anualment el Premi Demetrio Ribes d'investigació.
 • Les principals línies d'estudi i investigació que desenvolupa la Càtedra Demetrio Ribes són:
  • Història del transport, les comunicacions i les seues infraestructures.
  • Història de les obres públiques: xarxes de transport (camins, carreteres, ponts), xarxa marítima (ports, fars), xarxa ferroviària (estacions, ponts), xarxes de telecomunicació (telegrafia òptica), xarxa de defensa (muralles, torres de vigilància, bateries, refugis), xarxes hidràuliques (aqüeductes, pantans, assuts).
  • Història de l'enginyeria.
  • Història de la vertebració del territori.
 • La transferència del coneixement sobre un rellevant vessant del patrimoni, en general, es dirigeix a la societat, sempre amb un especial interés per vincular en les activitats els béns culturals amb les poblacions en les quals es troben i, de manera específica, a l'administració i a l'alumnat universitari amb competències en l'àmbit d'estudi, ja que d'aquesta forma es pretén multiplicar les possibilitats de sensibilització i transferència.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

   

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres
 

 

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
Informació i activitats de la càtedra WEB
14 anys de la Càtedra Demetrio Ribes UV  Memòria d'activitats de la càtedra (2003-2017) PDF

 

Solució a un problema (20%)

 • Els estudis sobre història del transport i les seues infraestructures, l'obra pública i l'enginyeria es fan ressò dels elements consubstancials al desenvolupament de tota societat i formen part quotidiana de tot paisatge. Per tant, són uns dels aspectes més importants per a la comprensió històrica, tècnica i cultural. No obstant això, la valoració de la majoria d'aquests elements és molt recent, tal com recull la normativa europea (1990 CoE. Recommendation n. R (90) 20 of the Commitee of Ministers to member states on the Protection and conservation of the industrial, technical and civil engineering heritage in Europe) i l'han recollida només en els seus afegits més recents les diferents lleis autonòmiques de patrimoni cultural. A més, es tracta d'un àmbit d'estudi que queda en els màrgens de moltes disciplines, encara que podríem considerar-la com una faceta més de la història social. La Càtedra Demetrio Ribes ha procurat amb la seua activitat traslladar a l'administració i a la societat en general la importància d'aquest patrimoni i ha sigut un fòrum on historiadors i enginyers de distintes disciplines convergeixen per a la formació i transferència del coneixement en aquest àmbit.

Resultats reeixits (20%)

 • Desenes d'exposicions en diferents àmbits territorials, des de locals a europeus, publicacions, seminaris, cursos, conferències, premis, diversos webs monogràfics, web institucional amb mapes temàtics, etc., avalen la trajectòria de la Càtedra Demetrio Ribes, tal com pot observar-se en el document resum d'algunes de les activitats dutes a terme. La majoria d'aquestes activitats parteixen de projectes R+D, d'iniciatives de catalogació de fons inèdits o de seminaris internacionals, però sempre amb una intenció de transferència del coneixement a la societat, com a instrument d'anàlisi crítica del seu passat i com a puntal de reflexió per tal d'articular el seu avenir.

Innovació (10%)

 • Durant tots aquests anys s'ha insistit en una tasca d'investigació aplicada; és a dir, que té una immediata repercussió en la transferència del coneixement mitjançant exposicions acompanyades de publicacions. De la mateixa manera, els cursos d'extensió universitària, els seminaris, etc., han procurat reunir professionals de distints àmbits i traslladar les seues conclusions a programes docents que, amb freqüència, pel seu caràcter innovador i multidisciplinari, no recullen aquests continguts en els plans d'estudi. La Càtedra està oberta a la consulta dels seus fons, pel qual és un lloc de consulta d'investigadors, docents i estudiants universitaris. Entre aquests últims s'ha de destacar a aquells que realitzen treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals.

Sostenibilitat (20%)

 • Des de 2004 es venen realitzant ininterrompudament les activitats, amb continuïtat en les col·leccions de publicacions (per exemple, 25 números de la col·lecció "Quaderns del museu del transport"), en els premis (per exemple, 13 edicions del premi Demetrio Ribes), en la col·laboració amb nombroses institucions com ajuntaments, diferents col·legis oficials d'arquitectes i enginyers, CEHOPU, Autoritat Portuària de València, Fundació Juanelo Turriano, etc.

Replicabilitat (20%)

 • El model seguit en la Càtedra Demetrio Ribes és perfectament transferible, siga a altres àmbits geogràfics o bé a altres tipologies patrimonials o temes d'estudi.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • El sistema d'avaluació es basa en una constant supervisió de les activitats. Per una banda, per part de la comissió mixta, en la qual estan representades la Universitat de València i la Conselleria de la Generalitat Valenciana competent, actualment la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Aquesta comissió és l'encarregada d'aprovar la proposta d'activitats, supervisar el seu desenvolupament i avaluar els seus resultats. Per altra banda, des de la mateixa direcció de la Càtedra la tasca d'avaluació és permanent a partir d'un cronograma que es debat en reunions setmanals.
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies