càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Activitats de foment de l'emprenedoria entre alumnat universitari

2. Àmbit d'actuació

 • Regional

3.Entitat

4.Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats d'investigació i innovació

5.Descripció

 • La Càtedra Fundació DISA de Joves Emprenedors de la Universidad de la Laguna organitza, en finalitzar cada curs acadèmic, la Fira del Talent Emprenedor de la Universidad de la Laguna.

6.Resum i Destinataris

 • La Fira del Talent Emprenedor de la Universidad de la Laguna és un esdeveniment en el qual es presenten, en format tipus fira, els projectes d'emprenedoria amb els quals han estat treballant estudiants universitaris de diferents titulacions durant el curs acadèmic. Aquesta activitat està dirigida especialment a alumnat universitari, tant de grau com de postgrau. A més es convida a aquesta activitat a diferents agents locals que estiguen desenvolupant programes de suport a l'emprenedoria, institucions públiques i empreses privades, part d'aquestes organitzacions convidades valoren els projectes presentats i premien a les millors iniciatives.

7.Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

 

 

 

8.Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres

 

 

 

9.Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
La Fira del Talent Emprenedor de la Universidad de la Laguna és un esdeveniment en el qual es presenten, en format tipus fira, els projectes d'emprenedoria amb els quals han estat treballant estudiants universitaris de diferents titulacions durant el curs acadèmic WEB

Innovació docent en l'educació superior

Una recopilació d'experiències pràctiques aplicades PDF

 

Solució a un problema (20%)

 • La Fira del Talent Emprenedor de la Universidad de la Laguna porta associades una sèrie d'accions, que es realitzen durant el curs acadèmic, amb l'objectiu de potenciar la competència emprenedora en aula. Els centres d'educació superior tenen la responsabilitat de formar a futurs professionals que, amb perspectiva ètica, siguen capaces de detectar necessitats i/o identificar oportunitats de cara a proposar solucions que permeten generar avanços socials i econòmics en les diferents regions

Resultats reeixits (20%)

 • La Fira del Talent Emprenedor, que va sorgir fa cinc anys com a projecte experimental, s'ha anat consolidant en la nostra institució fins al punt que ja forma part de l'activitat universitària, i fins i tot és demandada per agents externs de cara a conéixer a alumnat amb talent que siga capaç de pensar amb perspectiva emprenedora. El nombre de projectes que es presenten cada any és d'uns 25 de mitjana de titulacions com a Informàtica, Administració i direcció d'empreses, Comptabilitat i Finances, Pedagogia, Periodisme, Turisme, Relacions Laborals,...El resultat quantitatiu indica un important èxit en aquest esdeveniment posat que més de 200 alumnes/as i 30 professors/as, a més d'unes 20 institucions locals, es reuneixen l'últim dia del quadrimestre per a posar en comú el treball desenvolupat durane el curs acadèmic.
 • Els resultats qualitatius obtinguts a través de fonts no formals, més dificiles de mesurar però igual d'importants, reflecteixen una experiència que, en paraules d'una estudiant del grau en pedagogia "ha canviat la meua visió de la meua desarollo professional, obrint-me un camp d'opcions immens. Sens dubte ha sigut l'experiència més intensa de tota la meua carrera".

Innovació (10%)

 • Aquest projecte es va presentar com a Projecte d'Innovació Educativa en la nostra Universidad i els seus resultats han sigut presentats a diversos Congressos Científics dins de l'àmbit de la innovació educativa.
 • Es treballa amb l'alumnat, però també amb el professorat, generant eines específiques, com per exemple una web amb "exemples inspiradors" en la qual es presenten projectes d'estudiants de la Universidad de la Laguna i sessions de recolze en aula durant el curs per al desenvolupament dels projectes d'empresa.

Sostenibilitat (20%)

 • Durant el curs acadèmic es va celebrar la V edició de la Fira del Talent Emprenedor de la Universidad de la Laguna que s'ha convertit en una activitat més de la pròpia institució, que aposta per fórmules que pretenguen potenciar la competència emprenedora entre el nostre alumnat.

Replicabilitat (20%)

 • Aquesta bona pràctica és fàcilment replicable en qualsevol centre d'educació superior, de fet ja es va tindre una primera experiència en un conveni signat amb la Universidad Gastón Berger de Senegal en el qual es va presentar el projecte i es va replicar el procediment en quasi totes les seues fases.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • Amb la finalitat d'avaluar el grau de satisfacció del projecte en la primera edició, quan es va presentar com a Projecte d'Innovació Docent, es va fer un pretest i un postest que permetia analitzar la intenció d'emprendre i la satisfacció amb el projecte dels participants. Les qüestions generals del projecte i els seus principals resultats es recullen en el llibre "Innovació Docent en l'Educació Superior: Una recopilació d'experiències pràctica aplicada" publicat per la Universidad de la Laguna.