càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Concurs: Premi Visualització de Dades de la Ciutat de València-2023

 • 21 de març de 2023
LOGO CÀTEDRA

La Càtedra d'Intel·ligència Artificial i Visualització d'Informació per al Govern Obert a la Ciutat de València llença als estudiants el repte de presentar propostes de visualització de dades de la ciutat de València.

Es tracta de proposar visualitzacions de dades sobre temàtiques relacionades amb la sostenibilitat i la Missió Climàtica València 2030 a partir de l'ús de dades obertes del portal de dades de la Regidoria de Govern Obert i Participació (https://valencia.opendatasoft.com /).

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Podran optar a aquest premi els alumnes i les alumnes que es trobin matriculats en una titulació de Grau o Màster de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València.
 2. S'acceptaran candidatures fetes de manera individual o en grups.
 3. Cada candidatura haurà de proposar una única solució per a la visualització del conjunt de dades.
 4. S'haurà de fer ús de les dades disponibles al portal de dades obertes de l'ajuntament de València relacionades amb temàtiques de mobilitat sostenible, medi ambient, contaminació:
  https://valencia.opendatasoft.com/
 5. En la valoració de les solucions candidates, es tindran en compte els aspectes següents:
  • Originalitat.
  • Claredat de la informació visualitzada.
  • Disseny atractiu.
  • Interactivitat.
  • Qualitat de la documentació.
 6. El Jurat estarà format per dos professors del Grau en Ciència de Dades de la Universitat de València i per dos membres de la Regidoria de Govern Obert. Les deliberacions del jurat seran secretes i el seu veredicte inapel·lable.
 7. La presentació a aquest premi suposa l'acceptació íntegra de les bases i l'autorització a la Càtedra ia la Universitat de València per a la reproducció i difusió dels treballs presentats

PREMIS

S'atorgaran dos premis:

 • Guanyador del concurs: 100€ a cada membre de l'equip guanyador.
 • Accèssit: 50 € a cada membre de l'equip guanyador

A més, tots els membres dels equips guanyadors tindran un diploma acreditatiu i els seus resultats es publicaran a la web de la càtedra.

INSCRIPCIÓ 

Tots els grups d'alumnes de l'assignatura Visualització de Dades del Grau en Ciència de Dades de l'ETSE-UV es podran inscriure automàticament enviant un correu a iavis@uv.es on consti:

 • Àlies de l´equip participant
 • Nom complet dels membres de lequip.

PRESENTACIÓ DEL TREBALL 

El treball es presenta en els terminis determinats al cronograma dels respectius grups de Visualització de Dades del Grau en Ciència de Dades de l'ETSE-UV.

La data entrega per a la presentació dels treballs serà el 31 de maig del 2023.

El lliurament del treball haurà d'anar acompanyat de la informació següent: 

 • Àlies de l´equip participant. 
 • Nom complet i DNI dels membres de lequip participant. 
 • Fitxer comprimit amb tots els fitxers necessaris per poder reproduir la visualització.  
 • Memòria explicativa de la solució i instruccions de reproducció de la visualització en format PDF. 
 • Opcionalment es podrà fer un vídeo demostratiu del treball realitzat i enviar la URL del vídeo pujat a alguna plataforma (mmedia de la uv o youtube). 

LLIURAMENT DE PREMIS

Un cop valorats els treballs, el jurat fallarà i lliurarà els premis i els diplomes en un acte públic durant el mes de setembre, que es comunicarà amb antelació als participants.