University of Valencia logo Logo Cavanilles Institute of Biodiversity and Evolutionary Biology Logo del portal

El personal investigador del ICBiBE està integrat en diversos programes de doctorat de la Universitat de Valéncia, especialment en el Programa de Doctorat de Biodiversitat i Biologia Evolutiva i en el Programa de Doctorat de Biomedicina i Biotecnologia. Habitualment, els estudiants de doctorat de la Universitat de València dirigits per membres del ICBiBE entrar a formar part del Institut, i desenvolupen les seues recerques en aquest.