University of Valencia logo Logo Central Service for Experimental Research (SCSIE) Logo del portal

La secció de Proteòmica del SCSIE participa a la Jornada Anual del Institut BIOTECMED 2021

  • July 26th, 2021
La secció de Proteòmica del SCSIE participa a la Jornada Anual del Institut BIOTECMED 2021

La secció de Proteòmica del SCSIE presentarà el nou espectròmetre de masses, TIMS TOF Flex, per informar als investigadors presents dels nous horitzons que s'obrin en l'àrea de Proteòmica amb aquesta nova tecnologia disponible al SCSIE.

Jornada Anual de el Institut BIOTECMED 28 de juliol de 2021

Lloc: Facultat de Farmàcia (Aula AF17)

Programa:

9.00 Presentació i benvinguda: Juan Ferré Manzanero, director de l'Institut BioTecMed.

9.20 Materials Híbrids Mesoporosos com a Sistemes de detecció i alliberament controlat. Salvador Gil Grau, Institut Interuniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM), Departament de Química Orgànica, Universitat de València, i CIBER de Bioingeniería, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-*BBN)

9.55 Les poblacions invisibles, una eina conciliadora i el senyal que va vindre de més enllà. Jose Manuel Morante Redolat, Laboratori de Neurobiologia Molecular, Institut BioTecMed, Universitat de València

10.30 Del cedre a Arabidopsis: un passeig per la fisiologia vegetal. Begoña Renau Morata, Institut BioTecMed, Departament Biologia Vegetal, Grup Metabolisme primari i enginyeria metabòlica vegetal, Universitat de València

11.05 Descans

11.45 The canonical and senar-canonical rols of the mitotic proteins and their functions in the Cornelia de Lange syndrome. Ethel Queralt, Distinguised Researcher Pla GenT, Head of Cell Division Unit, Biomedicine Institute of València (IBV), Spanish Scientific Research Council (CSIC)

12.20 Bcl2's Transmembrane domain a new actor in apoptosi control. Luis Martinez Gil, Institut BioTecMed, Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Universitat de València

12.55 Funció de AtPGAP1 en el remodelat lipídic i en el transport a la superfície cel·lular de proteïnes amb ancoratge GPI. César Bernat Silvestre, Investigador Postdoctoral, Grup de Trànsit de proteïnes, Institut BioTecMed, Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Universitat de València

13.30 timsTOF fleX: NOUS HORITZONS EN PROTEÒMICA. Laura Cantero i Luz Valero, Secció de PROTEÒMICA, SCSIE, Universitat de València

14.05 Clausura de la Jornada