GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Carta de serveis

El CIDE es un centre mixt (Consell Superior d’Investigacions Científiques, Universitat de Valencia, Generalitat Valenciana) d’investigació dedicat a temes relacionats amb la Desertificació i el seu impacte sobre els ecosistemes, principalment, mediterranis. Aquest Centre participa en programes regionals, nacionals i internacionals de I+D, i a més realitza labors de col·laboració i assessorament amb Organismes nacionals i internacionals (FAO, UNCCD, JRC, etc.).

Aquest centre contribuix a la formació acadèmica i professional a través de la seua participació en diferents Masters i programes de doctorat de diferents universitats (Univ. Valencia, Univ. Politécnica de Valencia, Univ. De Alcalá de Henares, etc.), a més de col·laborar en la formació de personal universitari per mig dels programes de practiques tutelades de les diferents Universitats.