GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Horari del Servei:

Matins de 8:00 a 15:00 hores.

Contacte:

Préstecs de llibres i servei de biblioteca:

Serveis BibCIDE:

 1. Consulta dels fons propis:
  • Llibres i monografies
  • Tesis i tesines
  • Actes de congressos
  • Revistes
  • Mapes
  • Secció de referència
 2. Fotodocumentació
 3. Préstec
  • Préstec personal
 4. Accés a catàlegs col·lectius:
  • Xarxa de Biblioteques del CSIC
  • Universitats
  • Altres centres de recerca
 5. Adquisicions:
  La Biblioteca del CIDE és una Biblioteca pública de caràcter restringit. És una Biblioteca de Recerca, les col·leccions bibliogràfiques de la qual són molt especialitzades, que presta servei a usuaris interns i a usuaris externs autoritzats (docents, investigadors, doctors, llicenciats i estudiants universitaris de segon cicle).

Préstec Personal

El préstec personal es realitza a:

 • Personal del CIDE.
 • Usuaris externs: Professors, investigadors, doctors, llicenciats, i estudiants universitaris de segon cicle.
 • Tots els documents existents en la Biblioteca del CIDE són susceptibles de préstec excepte: Obres de referència: enciclopèdies, diccionaris, bibliografies, catàlegs, repertoris, publicacions periòdiques, obres, monografies, atles, etc.
 • Publicacions periòdiques.
 • Obres de difícil reemplaçament (esgotades, rares i d'especial valor).
 • Monografies anteriors a 1940.
 • Material no librari.
 • Tesi, tesines i projectes fi de carrera no publicats.
 • Informes i treballs de recerca no publicats.
 • Atles.

Cobertura Temàtica BibCIDE

 • Desertificació
 • Edafologia
 • Teledetecció
 • Ordenació del Territori
 • Biologia Vegetal
 • Botànica
 • Ecologia