University of Valencia logo Logo del portal

  • CGT

Convocada Mesa Negociadora amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta  20-04-2016. Text.

2.- Reglament de selecció de personal investigador doctor de caràcter indefinit. Text de la proposta.

2.1.- Text aprovat per la Comissió d’Investigació en data 10/05/2016. Text de la proposta.

2.2.- Text aprovat per la Comissió de Professorat 21/04/2016. Text.

3.- Proposta d’acord per a l’aplicació, al personal de la Universitat de València, de l’adaptació progressiva a la jornada de treball ordinària, per a la reincorporació al servei efectiu a la finalització de tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. Text de la proposta.

4.- Reglament sobre assistència jurídica dels empleats públics al servei de la Universitat de València. 

 4.1.- Texto del 'Reglament sobre assientència jurídica dels empleats.

públics al  servei de la Universitat de València. Text de la proposta. Text.

4.2.- Informe de la Comissió d'estatuts. Text.

4.3.- Informe del Servicio Jurídico. Text.

4.4.- Propostes d'esmena al projecte de Reglament assistència jurídica CCOO. Text.

4.5.-  Reglament sobre assistència jurídica (proposta CCOO).

5.- Informe sobre millores d’adaptació dels complements retributius  a la prestació econòmica de la Seguretat Social. Text de la proposta.

6.- Torn obert de paraules

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy