University of Valencia logo Logo del portal

  • CGT

Convocatòria Mesa Negociadora dimecres 4 de juliol

 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. TEXT.

2.- Aprovació, si escau, de l’acord per a regular les percepcions meritades per antiguitat deixades de percebre com a conseqüència de la situació d’incapacitat temporal i altres situacions de suspensió de la relació laboral. TEXT.

3.- Aprovació, si escau, de l’acord de reconeixement del permís retribuït de gestació en la setmana 37 de l’embaràs. TEXT.

4.- Aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 1/2018. TEXT. Memória justificativa.

5.- Torn obert de paraules.

 

 

 

Podeu enviar qualsevol opinió o consulta a cgt@uv.es

 

CGT-PV UV

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy