University of Valencia logo Logo del portal

  • CGT

ORDRE DEL DIA MESA NEGOCIADORA 19/12/2016
 

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. TEXT
  2. Proposta Addenda al Calendari General de la Universitat de València per a l’any 2017. TEXT
  3. Proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 3/2016. TEXT
  4. Proposta de modificació del Pla d'increment de la docència en valencià (PIDV) aprovat per Acord del Consell de Govern de 26 de juny de 2012 (ACGUV 129/2012), TEXT
  5. Torn obert de paraules.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy