University of Valencia logo Logo del portal

  • CGT

 ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. TEXT
  2. Informe sobre proposta d’ampliació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018, referent a places de personal docent i investigador, aprovada per acord del Consell de Govern 275/2017. TEXT
  3. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública del personal d’administració i serveis per a l’any 2018. TEXT
  4. Torn obert de paraules
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy