El Vicerector d’Internacionalització i Cooperació, Guillermo Palao Moreno, va rebre de mans de l’actual President de la xarxa, Marek Kręglewski, professor de la Facultat de Química de la Adam Mickiewicz University (Polònia), l’acta d’adhesió a la xarxa.

El Grup Compostela d'Universitats (CGU) és una de les xarxes més sòlides i dinàmiques d'Europa formada per més de 60 representants de 30 Institucions d’Educació Superior que organitza activitats dirigides als diferents grups de la comunitat universitària com són, els programes de mobilitat per a personal administratiu i estudiants, les activitats de reconeixement, promoció i col·laboratives, a més a més de participació en projectes internacionals, finançats per la Comissió Europea o iniciatives entre els seus membres.

En aquesta línia, el CGU ofereix una base de dades àmplia i diversa a través de la qual estableix llaços amb altres xarxes, empreses i institucions oficials.

Més informació sobre la xarxa així com les activitats que es realitzen:
http://revistas.usc.es/gcompostela/en/index.html

Date: From 19 de september de 2016 to 20 de september de 2016.

Place Universitat Jaume I Castelló.

Images: