Càtedra Fisabi

Convocatòria de la Càtedra Fisabio-Universitat de València curs 2018-2019

Els estudiants d'últim curs de la Universitat de València dels graus de l'àrea de la Biomedicina, Economia, Sociologia, Ciències Ambientals i Ciència i Tecnologia dels Aliments, poden presentar les seues sol·licituds per a l'obtenció d'una ajuda Càtedra Fisabio-Universitat de València. Esta ajuda els permetrà realitzar una estada d'investigació d'una duració de fins a tres mesos en un centre d'educació superior o d'investigació europeus per a l'execució d'un projecte d'investigació.

Les sol·licituds, d'acord amb l'Annex II de les Bases, hauran de ser presentades des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana fins al 31 de maig de 2018, tots dos inclusivament, en el Registre General de la Universitat de València.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 31 de maig de 2018.

Resolució de 21 de juny de 2018 per la qual es concedeixen les beques, relació de beneficiaris/àries