foto Carmel Ferragud Domingo
CARMEL FERRAGUD DOMINGO
PDI Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Knowledge area: HISTORY OF SCIENCE
Department: History of Science and Documentation
Institut Interuniversitari "López Piñero" Palau de Cerveró Plaça Cisneros, 4 46003 VALÈNCIA (Spain) Departament d'Història de la Ciència i Documentació Facultat de Medicina i Odontologia / Despatx 9 Avda. Blasco Ibáñez, 15 - 46010
(9638) 64931
Subjects taught and teaching methods
Tutorials
First semester
Wednesday de 12:00 a 14:00. DESPATX 156 (F. FARMACIA)
Observations
You participate in the electronic tutoring program of the Universitat de València