foto M.Carmen Asensi Iñesta
M.CARMEN ASENSI IÑESTA
PAS-E. Administrativa
Cap d'Unitat -UNITAT DE GESTIÓ DEPARTAMENTAL- Dep.Química Física y Dep.Química Inorgànica secretaria Quimica Fisica ext.44412 secretaria Quimica Inorganica ext.44330
(9635) 43001