foto Cristina Sendra Mocholi
CRISTINA SENDRA MOCHOLI
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Cap de Seccio-Servei
Cap Iniciatives Responsable Museu de l'Escola de la F. de Magisteri
Knowledge area: EXPERIMENTAL SCIENCES TEACHING
Department: Methodology of experimental and social sciences
(9616) 25925