foto Wladimiro Diaz Villanueva
WLADIMIRO DIAZ VILLANUEVA
PDI-Titular d'Universitat
Knowledge area: COMPUTER SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Department: Computer Science
Departament d'Informàtica. Av. de la Universitat, s/n.46100 Burjassot (València)
(9635) 43945
963544768 (F)
963543945 (T)