foto Raquel Vanyo Vicedo
RAQUEL VANYO VICEDO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Secretari/a de Departament
Knowledge area: INTERNATIONAL PUBLIC LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS
Department: International Law 'Adolfo Miaja de la Muela'
Facultat de Dret (Universitat de València) Departament de Dret Internacional (Despatx 3A02). Avda. dels Tarongers, s/n 46022 València
(9638) 28869