Carmel Ferragud Domingo
CARMEL FERRAGUD DOMINGO
TITULAR D UNIVERSITAT
SECRETARIO/A DE DEPARTAMENTO
Knowledge area: History of Science and Documentation
Department: HISTORY OF SCIENCE
Biography

Algemesí, 1969. És Professor Ajudant Doctor de la Universitat de València (Estudi General) des de setembre de 2012 i membre de l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero (UV). Ha estat Professor Ajudant Doctor de la Universitat Miguel Hernández (2010-2012), Professor Associat de la Universitat de València (2009-2010) i Professor i Director del Col·legi Concertat Maria Auxiliadora d'Algemesí (1998-2010). És doctor en Geografia i Història per la Universitat de València (2002), amb una tesi dirigida per Luis García Ballester, Jon Arrizabalaga i Ferran Garcia-Oliver. Ha estat becari predoctoral del CSIC (Institució Milá i Fontanals) de Barcelona (1996-1998). Forma part de l'equip de la línia de recerca Sciència.cat, repetidament finançada pel Govern espanyol i la Unió Europea amb projectes dirigits per Lluís Cifuentes des de la Universitat de Barcelona (FFI2008-02163/FISO, FFI2011-29117-C02-01 i FFI2014-53050-C5-3-P). És membre dels grups de recerca "La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani" (SGR 2009-1452 i SGR 2014-1559) de la Generalitat de Catalunya, dirigit per Roser Salicrú i Lluch (CSIC, Barcelona), i GADEA (Grup Alacant d'Estudis Avançats d'Història de la Medicina), del Programa Prometeo per grups de recerca d'excel·lència de la Generalitat Valenciana (Prometeo 2009-122), que té com a investigador principal Rosa Ballester Añón. Les seves línies de recerca, centrades particularment a l'àrea cultural catalana durant la Baixa Edat Mitjana, s'han adreçat a l'estudi de la pràctica de la medicina i la menescalia, els models assistencials en diversos municipis valencians, així com l'estudi sociològic del practicants de la medicina a partir de prosopografies. Entre les seves publicacions destaquen les monografies Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d'Aragó, 1350-1410) (Madrid, 2005) i La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval (Catarroja, 2009). Ha col·laborat en diverses edicions de documentació medieval valenciana, sobre pintors del gòtic (dir. per Lluïsa Tolosa, Ximo Company i Joan Aliaga i coord. per Ferran Garcia-Oliver, projecte de la Universitat Politècnica de València) i processos judicials (dir. per Enric Guinot, projecte de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i Universitat de València). Actualment, treballa en la presència de la medicina en les corts de justícia medievals i modernes del regne de València (en col·laboració amb Mariluz López Terrada, CSIC, València) i també en els sermons de sant Vicent Ferrer, així com en la biografia d'alguns metges del segle XIV.

Subjects taught and teaching methods
33187 - History and social aspects of molecular bioscienciesAula Informática, Práctica, Teoría
33200 - Degree final project in biotechnologyTrabajo fin de estudios
33971 - Degree Final Project in Human Nutrition and DietaryTrabajo fin de estudios
34073 - Documentation and Scientific MethodologySeminarios, Teoría, Tutorías
34092 - Degree Final Project in PharmacyTrabajo fin de estudios
42885 - Master's final projectTrabajo fin de estudios
44265 - Introduction to history of scienceTrabajos en grupo, Seminarios, Teoría, Tutorías
44271 - Advanced history of scienceTrabajos en grupo, Seminarios, Teoría, Tutorías
Tutorials
First semester
Wednesday de 12:00 a 15:00. 156 (FACULTAD DE FARMACIA)
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy OK