• Estudiants del Campus de Tarongers UV

El finançament necessari per a dur a terme les activitats d’R+D+I pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació i Innovació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció d’ R+D+I Subvencionada, en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de la secció d’R+D+I Internacional, en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • Jornada beques Marie Sklodowska-Curie 2019

  22/03/19

  Jornada beques Marie Sklodowska-Curie 2019

  Lloc: Universitat Politècnica de València. Data: 8 d'abril de 2019

  [Read more]

 • Jornada a València sobre Energia i Seguretat d'H2020

  21/03/19

  Jornada a València sobre Energia i Seguretat d'H2020

  Lloc: Parc Tecnològic de Paterna (València). Data: 29 de març de 2019.

  [Read more]

 • 15/03/19

  Estatut del personal investigador predoctoral en formació.

  Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació.

  [Read more]

 • 13/03/19

  Contractes de personal investigador postdoctoral - Convocatòria 2019

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València, dins el Programa Propi d'Ajudes a la Investigació i les accions de millora científica contemplades en el marc del subprograma "Atracció de Talent" del Vicerectorat d'Investigació per a la incorporació d'investigadors a nivell pre i postdoctoral, fa públiques les normes de la convocatòria per a 2019 de concessió d'ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral.

 • Convocatòries de la Fundació Bill & Melinda Gates

  28/02/19

  Convocatòries de la Fundació Bill & Melinda Gates

  Convocatòries de Grand Challenges Explorations i Grand Challenges en l'àmbit de la salut.

  [Read more]

 • 20/02/19

  Convocatòria de projectes de recerca cardiovascular

  Oberta la convocatòria d'ERA-CVD de projectes liderats per científics i científiques novells.

  [Read more]

 • 18/02/19

  Convocatòria d'ajudes corresponents a les accions de dinamització Xarxes d'Investigació 2018.

  Amb l'objectiu de consolidar i potenciar resultats previs d'activitats d'R+D+I, planificar accions estratègiques científiques i tecnològiques futures, realitzar funcions d'assessorament científic, establir fòrums d'intercanvi de coneixement i detecció d'oportunitats, així com impulsar activitats de promoció i posicionament estratègic en projectes i programes internacionals i contribuir així a l'avanç de la investigació espanyola, fonamentalment en el context de l'Espai Europeu de Recerca.

 • 11/02/19

  Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, en el marc del subprograma “Atracció de Talent” del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica - Convocatòria 2019.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València, dins el Programa Propi d'Ajudes a la Investigació i les accions de millora científica contemplades en el marc del subprograma «Atracció de Talent» per a la incorporació de personal investigador a nivell pre i postdoctoral, fa públiques les normes de la convocatòria per a 2019 de concessió d'ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral.

 • 08/02/19

  Institut de Salut Carlos III - Convocatoria 2019. Concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut.

  Resolució de 28 de desembre de 2018, de l'Institut de Salut Carles III de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut, per la qual s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2019 mitjançant tramitació anticipada de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020, del Programa Estatal d'Investigació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020.

 • 06/02/19

  Contractes de personal investigador postdoctoral - Convocatoria 2018. Correcció de la relació de sol·licituds admeses amb la baremació provisional.

  Resolució de 6 de febrer de 2019 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es corregeix la baremació provisional de les sol·licituds admeses de la convocatòria d’ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral, dins del marc del subprograma «Atracció de Talent».

 
 
HR Excellence in Research Acuerdo de transparencia sobre el uso de animales en experimentación científica en España
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy