• Recerca UV

El finançament necessari per a dur a terme les activitats d’R+D+I pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació i Innovació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció d’ R+D+I Subvencionada, en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de la secció d’R+D+I Internacional, en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • 07/10/19

  Ajudes a Equips d’Investigació Científica. Convocatòria 2019.

  Les ajudes a projectes d'investigació objecte d'aquesta convocatòria responen al compromís de la Fundació BBVA amb l'impuls de la investigació científica i la seua projecció a la societat, com a manera d'ampliar les oportunitats individuals i col·lectives i abordar de manera eficaç els principals reptes del segle XXI.

 • 07/10/19

  Ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte del programa «Valoritza i Transfereix» - Convocatòria 2019.

  Amb la finalitat de millorar el foment de la innovació en l’entorn socioeconòmic mitjançant la valorització dels resultats d’investigació generats en l’entorn universitari, el Rectorat de la Universitat de València convoca el Programa «Valoritza i Transfereix», instrument del Vicerectorat d’Innovació i Transferència per a fomentar la innovació i la transferència de coneixement de la Universitat de València a l’entorn socioeconòmic, què és una de les quatre estratègies del seu Pla Estratègic.

 • 04/10/19

  Finançament de despeses de manteniment o substitució d'equipament científic - Convocatòria 2019

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València inicia el procediment de distribució d'una partida econòmica del Programa Pressupostari 5 «Promoció de la Investigació i la Tecnologia» que es consigna al Pressupost de la Universitat de València per a l'any 2019 per al finançament de despeses de manteniment o substitució d'equipament científic.

 • 04/10/19

  Finançament d'accions especials d'investigació - Convocatòria 2019

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València inicia el procediment de distribució d'una partida econòmica del Programa Pressupostari 5 «Promoció de la Investigació i la Tecnologia» que es consigna al Pressupost de la Universitat de València per a l'any 2019 per al finançament d'accions especials d'investigació.

 • 03/10/19

  Beatriz Galindo BEAGAL18/00111 2018 Call for the recruitment of postdoc researchers. Definitive list.

  Decision of 3rd of October 2019 of the Rectorate of the Universitat de València with Definitive list for the recruitment of postdoc distinguished researchers for the BEAGAL18/00111 profile in the field of Social Sciences. The grant is funded under the Beatriz Galindo call targeting junior researchers and is awarded to the Universitat de València by the Spanish Ministry for Science, Innovation and Universities.

 • 03/10/19

  Beatriz Galindo BEAGAL18/00113 2018 Call for the recruitment of postdoc researchers. Definitive list.

  Decision of 3rd of October 2019 of the Rectorate of the Universitat de València with Definitive list for the recruitment of postdoc distinguished researchers for the BEAGAL18/00113 profile in the field of Physics and Space Sciences. The grant is funded under the Beatriz Galindo call targeting senior researchers and is awarded to the Universitat de València by the Spanish Ministry for Science, Innovation and Universities.

 • 03/10/19

  Beatriz Galindo BEAGAL18/00110 2018 Call for the recruitment of postdoc researchers. Definitive list.

  Decision of 3rd of October 2019 of the Rectorate of the Universitat de València with Definitive list for the recruitment of postdoc distinguished researchers for the BEAGAL18/00110 profile in the field of Arts and History. The grant is funded under the Beatriz Galindo call targeting junior researchers and is awarded to the Universitat de València by the Spanish Ministry for Science, Innovation and Universities.

 • 03/10/19

  Beatriz Galindo BEAGAL18/00109 2018 Call for the recruitment of postdoc researchers. Definitive list.

  Decision of 3rd of October 2019 of the Rectorate of the Universitat de València with Definitive list for the recruitment of postdoc distinguished researchers for the BEAGAL18/00109 profile in the field of Materials Science and Technology. The grant is funded under the Beatriz Galindo call targeting senior researchers and is awarded to the Universitat de València by the Spanish Ministry for Science, Innovation and Universities.

 • Esdeveniments del tema ESPAI d'Horitzó 2020

  03/10/19

  Esdeveniments del tema ESPAI d'Horitzó 2020

  Jornades informatives sobre les convocatòries del tema de lideratge industrial ESPAI d'Horitzó 2020.

  [Read more]

 • Jornada a València sobre H2020 Clima i AgroBio

  02/10/19

  Jornada a València sobre H2020 Clima i AgroBio

  Lloc: Seu d'AINIA al Parc Tecnològic de Paterna. Data: 17 d'octubre de 2019

  [Read more]

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy