• Recerca UV

El finançament necessari per a dur a terme les activitats d’R+D+I pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació i Innovació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció d’ R+D+I Subvencionada, en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de la secció d’R+D+I Internacional, en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • 16/05/19

  Convocatòria en l'exercici 2019 de subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen en l’exercici 2019, subvencions destinades al suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana.

 • 15/05/19

  Xarxes d'Investigació en Ciències de l’Esport - Convocatòria 2019.

  Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió d'ajudes per a la creació de «Xarxes d'Investigació en Ciències de l'Esport» per a l'any 2019.

 • 14/05/19

  Estades de personal docent i investigador - Convocatòria 2019. Relació definitiva de sol·licituds concedides, denegades i revocades.

  Resolució de 14 de maig de 2019 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds concedides, denegades i revocades, del procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades de personal docent i investigador.

 • 14/05/19

  Estades d'investigadors/res convidats/dades - Convocatòria 2019. Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades.

  Resolució de 14 de maig de 2019 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades en el procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades d’investigadors/res convidats/des, dins del marc del subprograma «Atracció de Talent» del Vicerectorat d’Investigació.

 • Horitzó Europa 2021-2027

  14/05/19

  Convocatòria d'experts per a constituir el Comitè Assessor de les Missions d'Horitzó Europa

  Data límit per a presentar la candidatura: 11 de juny de 2019.

  [Read more]

 • 08/05/19

  Award of postdoctoral research fellowships - Call 2019

  In order to promote quality research, adapt and improve resources allocated to research activity, and enhance knowledge transfer, the University of Valencia Rectorate announces its 2019 call for postdoctoral research fellowships, as part of the University of Valencia Programme for Research Support and scientificimprovement actions that fall under the Vice-Rectorate for Research’s “Talent Attraction” subprogramme for the hiring of predoctoral and postdoctoral researchers.

 • 03/05/19

  Estades de personal docent i investigador - Convocatòria 2019. Corrección de errores de la relación provisional de solicitudes admitidas y pendientes de subsanación, con la baremación provisional, y excluidas.

  Corrección de errores de la resolución de 17 de abril de 2019 del Rectorado de la Universitat de València por la cual cual se publican las relaciones provisionales de solicitudes admitidas y pendientes de subsanación, con la baremación provisional, y de las solicitudes excluidas del procedimiento para la distribución presupuestaria para la financiación de estancias de personal docente e investigador.

 • 17/04/19

  Beatriz Galindo BEAGAL18/00113 2018 Call for the recruitment of postdoc researchers.

  Decision of 17th of April 2019 of the Rectorate of the Universitat de València calling for the recruitment of postdoc distinguished researchers for the BEAGAL18/00113 profile in the field of Physics and Space Sciences. The grant is funded under the Beatriz Galindo call targeting senior researchers and is awarded to the Universitat de València by the Spanish Ministry for Science, Innovation and Universities.

 • 17/04/19

  Beatriz Galindo BEAGAL18/00111 2018 Call for the recruitment of postdoc researchers.

  Decision of 17th of April 2019 of the Rectorate of the Universitat de València calling for the recruitment of postdoc distinguished researchers for the BEAGAL18/00111 profile in the field of Social Sciences. The grant is funded under the Beatriz Galindo call targeting junior researchers and is awarded to the Universitat de València by the Spanish Ministry for Science, Innovation and Universities.

 • 17/04/19

  Beatriz Galindo BEAGAL18/00110 2018 Call for the recruitment of postdoc researchers.

  Decision of 17th of April 2019 of the Rectorate of the Universitat de València calling for the recruitment of postdoc distinguished researchers for the BEAGAL18/00110 profile in the field of Arts and History. The grant is funded under the Beatriz Galindo call targeting junior researchers and is awarded to the Universitat de València by the Spanish Ministry for Science, Innovation and Universities.

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy