President de la Comissió d'Investigació
 
Càrrec Nom Correu Electrònic
Vicerector d'Investigació Carlos Hermegildo Caudevilla vicerec.investigacio@uv.es

 

Representants dels departaments
 
Area Acadèmica Departament Nom Correu Electrònic
Matemàtiques, Física i Tecnologies d'Informació i Comunicació Ingeniería Electrónica Càndid Reig Escrivà Candid.Reig@uv.es
Análisis Matemático Jose S. Mol Cebolla j.salvador.moll@uv.es
Astronomía y Astrofísica Miguel A. Aloy Toras Miguel.A.Aloy@uv.es 
Química i Enginyeria Química Química Inorgànica Sacramento Ferrer Llusar Sacramento.Ferrer@uv.es
Ciències Biomèdiques Fisiologia Julian Carretero Asunción Julian.Carretero@uv.es
Medicina Prev. y Salud Púb., CC. Aliment, Toxic.y Med. Legal Houda Berrada Houda.Berrada@uv.es
Biologia, Geologia i Ciències de la Natura Biología Vegetal Jesús Muñoz Bertomeu Jesus.Munoz-Bertomeu@uv.es
Ciències Socials Sociologia i Antropologia Social Joaquim Rius Ulldemolins Joaquim.Rius@uv.es

Ciències del Comportament i de l'Educació
Psicologia Bàsica Paula Samper García Paula.Samper@uv.es
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal Carme Peiró-Velert Carme.Peiro@uv.es
Ciències Econòmiques i Empresarials Comercialització i Investigació de Mercats Alejandro Molla Descals Alejandro.Molla@uv.es
Estructura Econòmica Francisco Requena Silvente Francisco.Requena@uv.es
Dret i Jurisprudència Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat Yolanda Carmen García Ruiz Yolanda.Garcia-Ruiz@uv.es
Geografia, Història i Art Geografia Javier Esparcia Pérez Javier.Esparcia@uv.es
Filosofia, Filologia i Lingüística Filosofia, Metafísica i T. del Coneixement, Lògica i F. de la Ciència i Filosofia Moral Jordi Valor Abad jordi.valor@uv.es

 

Representants dels Instituts d’Investigació
 
Institut Nom Correu Electrònic
Institut de Ciència Molecular Alicia Forment Aliaga alicia.forment@uv.es
Institut d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral Alicia Salvador Fernández-Montejo alicia.salvador@uv.es

 

Representant del Personal Investigador en Formació
 
Departament Nom Correu Electrònic
Dret Mercantil Clara I. Canero Lois Clara.Canero@uv.es

 

Representant dels Estudiants de Doctorat
 
Departament Nom Correu Electrònic
Doctorat de Dret Victor Rodriguez García rodgarvic@alumni.uv.es

 

Representant del Personal d'Administració i Serveis
 
Departament Nom Correu Electrònic
Facultat de Dret - Deganat Laura Vicent Casañ Laura.Vicent@uv.es

 

Secretari de la Comissió d'Investigació
 
Càrrec Nom Correu Electrònic
Cap Servei Gestió Ivestigació M. José Tudela Barceló
M.Jose.Tudela@uv.es

 

Darrera actualització: 23 de juliol de 2021.