Research Group on Rhetoric, Humanism and the Classical Tradition - GIRHTC

Reference of the Group:

GIUV2013-054

 
Description of research activity:

La recerca del grup intenta posar en relació i tenir en compte tres aspectes que moltes vegades s'estudien per separat però que tenen un inextricable enllaçament entre ells: la retòrica, l'humanisme i la Tradició Clàssica. La retòrica, com a llegat de la cultura grecollatina i com a eix central de l'educacio; l'humanisme com a moviment que intenta recuperar i restaurat el llegat clàssic, en el que es compta la retòrica i que configura una nova actitud creativa i creador cap al coneixement sobre la base d'aqueixa restauració; i la Tradició Clàssica no sols entesa com a pervivència de referents, temes, motius o personatges de la literatura grecollatina sinó també dels procediments concrets com aquesta pervivència es produeix.Així l'activitat investigadora té com objectes:L'estudi, edició i traducció de tractats tècnics de retòrica neollatina i altres produccions literàries en llatí des del s. XV al XIX.La pervivència dels elements de la literatura clàssica en la literatura neollatina i en les literatures en vulgar arreu d'Europa i els procediments que l'han possibilitada.

 
Web:

No indicada

 
Scientific-technical goals:
  • Indagar en el complex sistema de relacions entre literatures, i en particular entre la literatura neollatina i les literatures les llengües d'Europa
 
Research lines:
  • Neolatin Studies. En senti ampli, se centra en l'estudi i edició de textos escrits en llatí des del s. XV al XIX i la seua interrelació amb literatures escrites en altres llengües.
 
Group members:
Name Nature of participation Entity Description
Ferran Grau CodinaDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
M. Concepción Ferragut DomínguezMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Luis Pomer MonferrerMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
José Luis Teodoro PerisMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy