Aging and social stress: pharmacological and behavioral neuroprotective mechanisms - ENVEST

Reference of the Group:

GIUV2013-179

 
Description of research activity:
Els principals temes de recerca en el nostre grup es centren a avaluar diferents estratègies d'intervenció que poden actuar com protectores front els canvis induïts tant per l'estrès social com per l'envelliment. En models animals, els nostres estudis es basen en el paradigma de l'enriquiment ambiental que consisteix a proporcionar una elevada activitat social, física i mental. Entre els objectius del nostre grup està avaluar els canvis conductuals en resposta a l'ambient enriquit i valorar si aquesta manipulació contribueix a prevenir i/o revertir els efectes adversos, tant a nivell de reactivitat emocional com cognitius, que s'observen associats a edats avançades i després d'una exposició crònica a situacions d'estrès social. Ens proposem, a més, determinar si els possibles efectes neuroprotectors d'aquest ambient enriquit poden potenciar-se mitjançant l'administració de nicotina (o altres agonistes colinèrgics nicotínics). En subjectes humans, el nostre interès es centra en l'avaluació de tots aquells factors de l'estil de vida que poden ajudar a disminuir els efectes de l'estrès crònic i promoure la denominada reserva cognitiva i, d'aquesta manera, contrarestar o retardar el...Els principals temes de recerca en el nostre grup es centren a avaluar diferents estratègies d'intervenció que poden actuar com protectores front els canvis induïts tant per l'estrès social com per l'envelliment. En models animals, els nostres estudis es basen en el paradigma de l'enriquiment ambiental que consisteix a proporcionar una elevada activitat social, física i mental. Entre els objectius del nostre grup està avaluar els canvis conductuals en resposta a l'ambient enriquit i valorar si aquesta manipulació contribueix a prevenir i/o revertir els efectes adversos, tant a nivell de reactivitat emocional com cognitius, que s'observen associats a edats avançades i després d'una exposició crònica a situacions d'estrès social. Ens proposem, a més, determinar si els possibles efectes neuroprotectors d'aquest ambient enriquit poden potenciar-se mitjançant l'administració de nicotina (o altres agonistes colinèrgics nicotínics). En subjectes humans, el nostre interès es centra en l'avaluació de tots aquells factors de l'estil de vida que poden ajudar a disminuir els efectes de l'estrès crònic i promoure la denominada reserva cognitiva i, d'aquesta manera, contrarestar o retardar el deteriorament cognitiu associat a l'envelliment. L'objectiu últim és contribuir a un millor coneixement dels mecanismes que afavoreixen un envelliment més actiu i major resiliència front dels efectes de l'estrès.
[Read more][Hide]
 
Web:
 
Scientific-technical goals:
  • 1) Desenvolupar un model d'enriquiment ambiental per a rosegadors
  • 2) Avaluar els efects de l'enriquiment ambiental a nivell fisiologic i cognitiu
  • 3) Desenvolupar un model d'estres social fonamentat en la inestabilitat social i avaluar els seus efectes conductuals 3) Desenvolupar un model d'estres social fonamentat en la inestabilitat social i avaluar els seus efectes conductuals 4) Valorar l'enriquement ambiental com a estrategia protectora front a l'envelliment i l'estres social
 
Research lines:
  • Animal models of enrichment and stress . Desarrollo de modelos animales de enriquecimiento ambiental como estrategias protectoras frente a los efectos negativos del envejecimiento y estrés social
  • Research about cognitive reserve and effects of stress in human subjects. Evaluación de factores que pueden ayudar a promover la reserva cognitiva y un envejecimiento mas saludable asi como sobre mecanismos que pueden proteger frente a los efectos deletéreos del estrés
 
Group members:
Name Nature of participation Entity Description
Rosa Redolat IborraDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Patricia Mesa GresaMembre UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Marta Ramos CamposCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València