• Agenda mòbil UV

Aids to promote the use of Valencian language at the Universitat de València to be given

Aids to promote the use of Valencian language at the Universitat de València to be given

Schedule: From 8 january 2018 to 30 november 2018. Monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday and sunday at 00:00 to 00:00.

 

Place: Servei de Política Lingüística, Edifici Beatriu Civera, 2a planta C. del Serpis, 29 46022 València

 
Description:

Des del Servei de Política Lingüística treballem per a assolir una plena igualtat lingüística en l’àmbit universitari, és per això que col·laborem mitjançant ajudes econòmiques en la realització d’activitats de promoció del valencià adreçades a la comunitat universitària i que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del valencià en la Universitat de València.

Són objecte d'ajuda tant les campanyes de promoció de l'ús de la llengua pròpia com les activitats acadèmiques i culturals que es desenvolupen íntegrament en valencià, com ara jornades, concerts, representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, distribució de publicacions, materials audiovisuals o multimèdia, etcètera.

Convocatòria de 2018

Destinataris

Persones físiques o jurídiques, tant si pertanyen a la comunitat universitària com si no, les activitats de les quals tinguen incidència sobre la comunitat universitària.

Requisits

Realitzar activitats que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del valencià en la Universitat de València durant l'any 2018.

Termini de presentació

Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol moment entre el dia 8 de gener de 2018 i el 30 de novembre de 2018, almenys set dies abans de començar l'activitat per a la qual es demana l'ajuda.

Dotació econòmica

La quantitat assignada a cada sol·licitud la determinarà el Servei de Política Lingüística d’acord amb la valoració de la memòria i el projecte presentats, la viabilitat i l’interès de les activitats, amb un import màxim de 3.000€.

Documentació i sol·licitud

» Bases

» Sol·licitud

» Justificació

» Full de tercers

 
Organized by:

Servei de Política Lingüística.

http://www.valencia.edu/spl

 

Contact: dinamitza@valencia.edu

 
More information:
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy