University of Valencia logo Logo Confucious Institute Logo del portal

Conferència-taller de Dístics xinesos

Date: 26 de january de 2017.

Place Aula 02 de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

Organized by Instituto Confucio de la Universitat de València.

Images: