University of Valencia logo Logo Department of Criminal Law Logo del portal

Traspàs del professor Enrique Orts Berenguer

  • September 23rd, 2022
Image de la noticia

Ahir de vesprada es va produïr el traspàs del professor Enrique Orts, catedràtic emèrit de Dret Penal de la Facultat.  

Enrique va ser professor ajudant de Dret Penal (1971-1977) i professor adjunt de Dret Penal (1978-1981) a la Facultat de Dret de la Universitat de València. Va defensar la seua tesi doctoral el 1976 sobre L'atenuant d'anàloga significació, i va obtenir el premi extraordinari de doctorat. Va guanyar per concurs oposició la plaça de Professor Agregat de Dret penal a la Universidade de Santiago de Compostel·la, on també va exercir els càrrecs de vicedegà de la Facultat de Dret i director de l'Escola de Pràctica Jurídica (1981-86). En aquest temps va ser nomenat Lletrat del Tribunal Constitucional (1984-85). Posteriorment va obtenir la Càtedra de Dret penal a la recent creada Universidade da Coruña, en la qual va ser elegit Degà (1987-91). A les dos institucions va deixar un llegat inesborrable i un grup de prestigiosos deixebles a l'assignatura. Fruit d'aquesta etapa i de les seues posteriors publicacions, va rebre el nomenament de Doctor Honoris Causa per la Universidade da Coruña el novembre de 2019.

En 1991 va tornar a la Facultat de Dret de la Universitat de València com a catedràtic de Dret penal, on va romandre en actiu fins a la seua jubilació i posteriorment com a professor Emèrit i Honorari. En aquest període, va ser director del Departament de Dret Penal, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat (1991-1995), director del Departament de Dret Penal (2000-2004); i director de l'Institut de Criminologia (entre el 1995 i el 2000; i en una segona etapa entre el 2004 i el 2012).

Va participar en diversos comitès nacionals i estrangers, va dirigir nombrosos cursos, jornades i congressos, així com projectes finançats de recerca. Igualment va dirigir una vintena de Tesis doctorals. També a la Universitat de València deixa com a testimoni del seu magisteri un sòlid grup de deixebles i deixebles en la matèria. Compta amb més de cent publicacions de caràcter científic, entre els quals hi ha Comentaris, Tractats i Manuals, monografies i articles de diferents continguts del Dret Penal.

Al costat de la seua excel·lent figura acadèmica, Enrique serà recordat per la seua fina i permanent ironia, la seua indestructible bondat, un contagiós toc d'elegància natural, la disposició permanent per ajudar i una tan discreta com profunda cultura que impregnava tots els seus escrits i discursos . Un exemple de jurista, acadèmic i persona.

Fins sempre, benvolgut Enrique: mestre, company i amic entranyable.