UVCulturaUV Logo del portal

Dependències rectorals

D’entre les dependències rectorals, en destaca l’anomenada Sala de Juntes: un ampli espai allargat, de línies neoclàssiques, decorat amb estucats marmoris i abundants elements daurats a l’aigua, que li presten una atmosfera radiant i lluminosa. S’hi pot veure la galeria de retrats dels rectors de la Universitat de València des que es va estatitzar l’any 1845, arran de la promulgació de la Llei d’instrucció pública de Pedro José Pidal. S’hi troben disposats en dues altures i ocupen les entrepilastres de les pilastres.

Tots els personatges han estat representats com a bustos, vestits quasi sempre amb la musseta negra i la medalla rectorals, sovint amb condecoracions i altres atributs. La part inferior inclou inscripcions retolades sobre un fons daurat, on apareixen els noms i els períodes en què van exercir com a rectors. A la testera de la sala, hi ha un retrat, anterior a la sèrie, del rector vitalici Vicent Blasco, obra de Marià Salvador i Maella, datat el 1787, amb els de Francesc Moliner i Nicolás, del pintor Juli Cebrian i Mezquita, i Joan Peset i Aleixandre de Francesc Ferrando.

Dependencies rectorals