UVCulturaUV Logo del portal

Reserva d'espais

 

RESERVA DE SALES

1. Només s'acceptaran les sol·licituds que es presenten, amb almenys, 20 dies hàbils d'antelació

2. Enviar correu de sol·licitud a: reservesnau@uv.es adjuntant el document annexe degudament emplenat en tots els seus camps.

3. Si desitja proposar una activitat que forme part de la programació del Vicerectorat de Cultura i Societat ha de dirigir el document annexe emplenat i a més una nota dirigida al Vicerector en la qual expose els motius pels quals considera oportuna que aqueixa activitat forme part de la programació del Centre Cultural La Nau.

 

Documents

 

Contacte

E-mail: reservesnau@uv.es

 

Tarifes per la cessió de l’ús temporal d’espai

A continuació, es fixen els preus per la cessió temporal de l’ús d’espais del Centre Cultural LA NAU , sense incloure-hi l’Impost sobre el valor afegit (21%) ni les despeses corresponents a neteja, seguretat i personal.

Els preus s’incrementaran un 50% quan l’activitat es duga a terme en dissabte, diumenge o dia festiu.

Les entitats sense finalitat lucrativa tindran una bonificació del 30%.

Les unitats de la Universitat de València tindran una bonificació del 50%.

La contractació d’ús d’espais per més d’un dia consecutiu, tindrà una bonificació en el preu del segon dia d’un 20%, i en el tercer i successius dies, del 50% de la tarifa inicial.

S'eximirà del pagament d’aquestes tarifes a les entitats o institucions que mantinguen convenis de col·laboració amb la Universitat, dels quals es deriven prestacions a favor d'aquesta, excepte els que se realitzen a l'empar de l'article 83 de la Llei Orgànica d'universitats, així com els convenis per a pràctiques d'estudiants. En el cas de projectes d’investigació en els que participe la Universitat que exigeixen cofinançament, podrà eximir-se del pagament d’aquestes tarifes sempre que aquesta exenció es considere aportació al cofinançament per part de la Universitat.

Les entitats públiques que lloguen espais per a la realització d’exàmens d’accés a la funció pública tindran una bonificació del 50% (no acumulable a les bonificacions anteriors) i no s’hi aplicarà l’increment previst si els exàmens tenen lloc en dissabte, diumenge o dia festiu. Excepcionalment, aquesta bonificació podrà ser fins al 100% en el cas d’aquelles entitats públiques que signen convenis per a que estudiants de la Universitat realitzen pràctiques en elles, i sempre que se considere que les prestacions que es deriven a favor de la Universitat per a l’execució del conveni ho justifica, i estiga contemplada en el corresponent conveni.

Les despeses de personal, neteja i seguretat ocasionades per l’ús dels espais es repercutiran en tot cas sense descomptes.

 

Tipus d’espai

Dia complet (€)

Per sessió (€)

Aula Magna (127 persones)

1.160,25

579,60

Paranimf (359 persones)

3.948,00

2.206,05

Sala Matilde Salvador (89 persones)

1.126,65

563,85

Claustre (390 persones)

3.612,00

1.806,00

Sala Gonzalo Montiel (25 persones)

224,70

113,40

Aules Seminari (40 + 40 (80) persones)

224,70/337,05

168,00/114,45

Capella (100 persones)

3.835,65

2.143,05

Claustre Rectoral (70 persones)

449,40

224,70

Claustre Primer Pis (63 persones)

1.127,70

563,85

Menjador – Zona cafeteria (17 persones)

115,50

57,75


 

Tarifes derivades del lloguer d’espais

  DIA FEINER DIA FESTIU

Manteniment General (per hora)

47,25

47,25

Personal tècnic sala (Per hora)

48,30

48,30

Personal control sala (per hora)

17,85

17,85


 

   Tarifes per a l’accés als espectacles teatrals i musicals del Centre Cultural LA NAU

ACTIVITATS

PREU

Entrada per als espectacles teatrals, musicals habituals i altres activitats

2,10€

Entrada per als espectacles de les Serenates

3,15€