UVCulturaUV Logo del portal

11é Dia Internacional del Dret al Saber

11é Dia Internacional del Dret al Saberr

Taula rodona

El Dret a Saber en Espanya i la Llei de Transparència

Hi intervenen

Victòria Anderica

Coalició ProAcceso i Info Acces Europe

Angel Ambroj

Plataforma Auditoria Ciutadana pel Deute (PACPD)

Margarita Soler

Departament de Dret Constitucional i Ciència Política UV

José Ignacio Pastor Pérez

President Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)

 

Acte organitzat amb ACICOM, amb la col.laboració d’Analizo.info i Govern Obert