UVCulturaUV Logo del portal

La programació d'exposicions temporals organitzada des del Vicerectorat de Cultura i Societat constitueix una àrea fonamental vinculada a la gestió i la difusió cultural de l’art contemporani que desplega la Universitat de València.

Els criteris bàsics que vertebren la programació d'exposicions temporals, derivats dels valors i els compromisos establerts en els Estatuts i en el Pla Estratègic de la Universitat de València, són els següents:

• avanç del coneixement científic

• patrimoni científic i cultural de la Universitat de València

• foment del pensament crític, respecte per la diversitat ideològica i cultural

• recuperació i difusió de la cultura pròpia

• difusió i suport a la creativitat contemporània

• denúncia de la desigualtat i l'exclusió social

• sostenibilitat i defensa del medi natural

• foment de la construcció de xarxes de participació

La major part d'aquesta programació d'exposicions en els diferents espais expositius és de producció pròpia i es presenta al Centre Cultural La Nau. Tot i això, atenent a la temàtica i al format dels projectes, altres centres universitaris, com el Palau de Cerveró, el Col·legi Major Rector Peset i el Jardí Botànic, acullen una programació permanent d’exposicions.

L'organització d'exposicions temporals a La Nau es manté en actiu, de manera permanent, des de 1985.

A part de la redefinició de La Nau com a Centre Cultural (1999), s'han ampliat els espais expositius, s'han millorat els recursos tècnics i humans per a consolidar i millorar la tradició expositiva d'aquest singular centre universitari.