UVCulturaUV Logo del portal

Obertures del cos

Centre Cultural La Nau, Sala Oberta

 

Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 13.30 hores  i de 16 a 20 hores. Diumenge de 10 a 14 hores. ENTRADA LLIURE

Visita visual

 

Un any més, el Vicerectorat de Cultura, en col·laboració amb l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona, organitza el cicle que té per títol «Els temps dels dones». En aquest context, l’exposició «Obertures del cos» presenta els quatre treballs de Julia Chiner i Stefano Scarani següents:

Oquedades

Julia Chiner / Stefano Scarani / Espanya-Itàlia, 2005 / 11 min. 

Disphase

Julia Chiner / Stefano Scarani / Espanya-Itàlia, 2003 / 10 min.

Return to the earth

Stefano Scarani / Itàlia, 1999 / 9 min.

Gravitas

Julia Chiner / Stefano Scarani / Espanya-Itàlia, 2007 / 8 min.

 

Oquedades. Julia Chiner / Stefano Scarani / Espanya-Itàlia, 2005 / 11 min.

 

Sobre feminisme, cos i política

La singularitat del pensament feminista contemporani es troba en la seua aposta per abordar la subjectivitat i la política, tot renovant la noció de materialitat corporal, situada o encarnada.

Lluny de qualsevol essencialisme, el cos es considera un espai d’intersecció entre els plans físic, simbòlic i social, recipient d’operacions socials de subjecció, superfície on s’inscriu i rep la política. Aquesta concepció de la subjectivitat incardinada desfà els discursos tradicionals sobre la condició de ser un altreincontaminada: els dispositius de poder s’articulen directament amb els processos psicològics, les sensacions, els plaers. També el codi fal·locèntric és present en les maneres de percebre, sentir, admirar i estimar de les dones. Des d’aquesta perspectiva, s’amplia, per tant, l’espai del que es considera «polític» i s’introdueixen qüestions que anteriorment s’havien considerat privades (el desig, la sexualitat, la por) i es tornen urgents nous esquemes de politització.

 

Oquedades. Julia Chiner / Stefano Scarani / Espanya-Itàlia, 2005 / 11 min.

 

Al mateix temps, des d’aquestes posicions, la identitat es defineix –paradoxalment– com el lloc de les diferències. La perspectiva materialista posa èmfasi en condicions concretes, situades, que estructuren la subjectivitat i fan visible la complexitat de l’estructura corporificada del subjecte. Cada dona es concep com una multiplicitat, marcada per un conjunt de diferències dins d’ella mateixa, que la converteixen en una fragmentació, en una entitat nugada, construïda sobre les superposicions i les confluències d’un conjunt d’experiències contradictòries com la classe, l’edat o la preferència sexual. En aquest context, sorgeixen noves figuracions o ficcions, com el ciborg de Haraway, el subjecte excèntric de Braidotti, l’altra inapropiadade Minh-Ha o la mestissa d’Anzaldúa, entre d’altres, que pretenen subvertir les representacions convencionals de la subjectivitat –constitueixen una alternativa a les formes modernes de teorització– i s’oposen a la universalització de qualsevol tipus d’experiència. Aquestes figuracions, a diferència del model binari de dominació, mostren que les dones es troben travessades per una atapeïda xarxa de formacions de poder simultànies (capitalisme, patriarcat, heterosexisme, colonialisme), alhora que pretenen construir formes de consciència i pràctica opositiva que puguen ser efectives en el context actual.

El materialisme corpori desplaça, d’aquesta manera, la concepció d’una identitat unitària, coherent, homogènia i estable, per una subjectivitat múltiple, descentrada, inacabada, relacional, dividida, contingent i precària. Tanmateix, transformar el pensament sobre el cos exigeix enfrontar-se a obstacles i limitacions. No n’hi ha prou amb introduir conceptes nous en el llenguatge tradicional del pensament teòric, sinó que cal explorar imaginaris alternatius, construir també experiències extratextuals. Fabricar conceptes que trenquen amb les modalitats dominants de pensar i representar la subjectivitat és inseparable, tal com assenyala Deleuze, de la tasca de generar nous perceptes (noves maneres de veure i escoltar) i nous afectes (noves maneres de sentir). Per això, trencant amb les convencions disciplinares i acadèmiques –vocació del pensament feminista–, cal acostar-se a llenguatges que traduïsquen la força innovadora d’aquestes noves posicions epistemològiques i polítiques, llenguatges com els que ens ofereix la proposta de Julia Chiner i Stefano Scarani que ens procuren una altra sensibilitat al voltant del cos.

 

Disphase.Julia Chiner / Stefano Scarani / Espanya-Itàlia, 2003 / 10 min.

 

Sobre l’exposició «Obertures del cos»

 

Aquesta quatrilogia es compon de treballs de videocreació discontinus en el temps (Return to the earth, 1999; Disphase, 2003; Oquedades, 2005, i Gravitas, 2007), elaborats al voltant d’un nucli constituït per textos i imatges –ordenats musicalment–, que fan referència al cos com a escenari, teixit que envolta un territori mort d’empremtes i signes, llenç on els successos esdevenen. Superfície en contínua construcció, receptor i agent de la multiplicitat de forces que vertebren el seu equilibri inestable.  

Des de diferents camins, des de diverses perspectives, s’explora el cos intensiu: fluixos de transformacions, moviments, afectes, esdeveniments múltiples (Return to the earthDisphaseOquedades). El límit que marca el nostre propi espai és percebut en la trobada, en la variació, actualitzant els cossos, que adquireixen així la seua singularitat en contacte amb allò diferent, la percepció en la barreja, en la diferència sentida com a intersecció. La carn convertida en camp de batalla. Topografia travessada per simbiosis i conflictes. Interioritats que es desborden en contacte amb l’exterior. Subjectivitats larvàries sempre en procés.  

En Gravitas l’atenció es desplaça a la gènesi, al procés previ a la concreció del tot organitzat, volent captar els moviments continus, incessants del que hi apareix immòbil. La fuga de l’instant, del present, l’escissió, la segmentació d’allò indiferenciat on es realitza l’encarnació de la matèria en la dimensió cronològica, òvul del decés, caiguda irrevocable. Fuga, salt i acte que representen el transcórrer sentit, desbordament de la potència, l’afirmació d’allò possible, la victòria del gest. 

El cos, víctima operant, és al mateix temps espai actiu i espai pacient, tova arquitectura, construcció fugitiva, temple erosionat per la devastació i l’exuberància. Cos-representació, oceà on s’inscriuen les rutes empreses i silenciades, i la seua empremta fugissera.

 

Return to the earth. Stefano Scarani / Itàlia, 1999 / 9 min.

 

Dos elements bàsics s’evidencien en aquest recorregut corporal: la unitat dels mitjans de comunicació, en un unicuum indivisible i l’ús del fonema com a protollenguatge. 

Allò que l’ull / el cervell veu (imatges) i el que l’oïda / el cervell sent (so), unit al que el tacte / cos / cervell percep a nivell epidèrmic (el so que ens circumda, les freqüències que travessen el nostre cos), esdevenen una mena d’únic hipermèdia, l’efecte del qual és difícilment descomponible. El so creat és totalment invasiu, les imatges s’estenen per tot l’angle de visió. Allò que creiem veure és, en realitat, imatge + so + vibració, i probablement sabor, olor, temperatura que percebem en el moment. Sentir bé ens fa veure millor, i viceversa. L’espectador/a està englobat en aquest univers mitjançant tots els seus sentits. 

El llenguatge artístic utilitzat augmenta aquesta unió, subratlla aquestes interseccions, mitjançant un desplaçament lingüístic que crea un metacodi que oscil·la entre fonema i sintaxi. El fonema, a diferència de la sintaxi, està constituït per sons característics del llenguatge preverbal humà que trenquen hàbits lingüístics (i ens desgramaticalitzen). L’elecció d’aquests protosons com a mitjà expressiu ens endinsa en el domini de la sensació, en els espais de sensibilitat preorganitzats, utilitzant, tanmateix, una estructura formal elaborada. Si el contingut tímbric és el d’una veu-emoció (Return to the earth, Disphase, Oquedades), la seua distribució en el temps i en l’espai segueix una forma compositiva absolutament determinada, utilitzant el fonema mateix com una microcomposició en un desenvolupament compositiu complex, amb evidents estructures clàssiques, com l’ús del crescendo, diminuendoaccelerando,rallentandotutti i solo instrumentals. D’aquesta manera, l’estructura no pot prescindir del timbre-fonema, així com el timbre fonema necessita l’estructura mateixa per a expressar plenament el seu sentit. I en aquesta elaboració musical i visual reconeixem els pilars de la forma corporal: l’element primordial (fonema), els sons prelingüístics, imatges-invocació de cossos que desplacen els seus límits, en contínua organització transicional, que suggereixen la identitat vagabunda, el caos organitzat. 

Diferent és el tractament sonor en Gravitas. Les veus, en aquest cas, assumeixen un rol més tradicional, actoral, mentre que la música instrumental és ara el nexe d’unió amb la dimensió emocional i desenvolupa el poder evocatiu que abans pertanyia a la veu. El contrast entre veu-actoral i instrumentació-emoció pretén la connexió pròpia de l’art, una expressió sonora que procura el salt intuïtiu que discorre fora de l’àmbit racional.

«Què serà de tu, la de les fèrtils espigues i jardins cansats?»

 

Informació sobre els autors:

http://www.tangatamanu.com

 

Gravitas. Julia Chiner / Stefano Scarani / Espanya-Itàlia, 2007 / 8 min.

 

Activitats paral·leles

 

Taula rodona: «Cos i experiència: els límits d’allò polític»

4 d’octubre de 2007, 19.30

Aula Magna - La Nau

Intervindran:

Patricia Amigot Leache, Universitat Pública de Navarra

José E. Ema López, Universitat de Castella-la Manxa

Amparo Bonilla Campos, Universitat de València

Lucía Gómez Sánchez, Universitat de València

José A. Palao Errando, Universitat Jaume I

 

Gravitas. Julia Chiner / Stefano Scarani / Espanya-Itàlia, 2007 / 8 min.