UVCulturaUV Logo del portal

Experiència Erasmus. 25 anys/veus.


 
Vídeos
Una Experiencia Cultural
Mensajes Erasmus Desde El Extranjero
Una Experiencia Profesional
Una Experiencia Personal
5 Voces Relevantes Del Programa Erasmus

 

 

 

 

 

 


PASSAT, PRESENT I FUTUR DEL PROGRAMA EUROPEU ERASMUS

El programa ERASMUS compleix el 2012 vint-i-cinc anys d’existència. Va nàixer el 1987 com un programa per fomentar l’intercanvi d’estudiants entre universitats europees. Però el programa Erasmus ha evolucionat al llarg de la seua història. En l’origen, estava destinat a cobrir exclusivament la mobilitat d’estudiants; a partir del 1997, s’hi va incorporar la possibilitat que docents universitaris feren intercanvis per impartir docència a altres universitats. Des del 2007 inclou a més la possibilitat de realitzar estades vinculades a pràctiques en empresa dins dels països participants, i des d’aquell mateix any es té també l’opció que tant docents com personal d’administració i serveis sol·liciten intercanvis per a la realització d’estades formatives.


La creació del programa Erasmus i el seu èxit ha suposat un creixement considerable en el volum d’estudiants del VLC/CAMPUS que cada any sol·liciten una mobilitat i també en el nombre dels estudiants europeus que ens visiten per estudiar en alguna de les seues facultats o escoles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta exposició té com a objectiu reflexionar i analitzar sobre la repercussió i l’impacte social, cultural i acadèmic que el programa Erasmus ha tingut en les universitats que conformen VLC/CAMPUS, i en el seu context i entorn social. Des del 1987, prop de 29.000 estudiants valencians han participat en el programa Erasmus per estudiar en una altra universitat europea (estudiants outgoing), i més de 34.000 europeus han cursat estudis en algun dels centres del VLC Campus (estudiants incoming). Com a exemple de la rellevància d’aquestes dades, l’aportació d’estudiants erasmus outgoing i incoming per part de VLC/CAMPUS en el conjunt d’Europa és semblant als que mobilitza Noruega i Dinamarca respectivament. La importància del programa Erasmus es trasllada a tots els aspectes de la vida universitària dels estudiants que tenen l’oportunitat de participar-hi, tant en l’àmbit acadèmic com en el desenvolupament laboral posterior. Tanmateix, l’experiència Erasmus va més enllà del fet acadèmic, ha esdevingut una experiència personal i cultural que marca de manera molt determinant la trajectòria de les persones que hi accedeixen; fins al punt que per a alguns experts, “sense Erasmus el procés d’europeïtzació hauria estat impossible”. Aquesta exposició tracta de donar veu a aquestes experiències personals i individuals amb l’objecte d’encoratjar els actuals i futurs estudiants a assumir el repte i l’experiència del viatge acadèmic del programa Erasmus.