UVCulturaUV Logo del portal

Reconstruir amb simetria, donar unitat   

Lluís Vives, Josep Aixà, 1880

Lluís Vives. Josep Aixà, 1880

Les instal·lacions de la Universitat estaven arruïnades. L’informe de l’arquitecte municipal Cristòfol Sales, el 1813, reclama reparacions urgents, però aquestes es demoren.

La reconstrucció començà per la biblioteca. Tres sales proveïdes de prestatges ornats amb pilastres i cornises de fusta de pi i de perera i tancaments de tela metàl·lica realitzades pel fuster Mauro Comín el 1837, van permetre allotjar tots els llibres de Vicent Blasco, amb els del bibliotecari Domènec Mascarós, Marià Liñan, Francesc Borrull i altres membres del Claustre, juntament amb els procedents dels convents suprimits, entre ells la superba col·lecció de còdexs procedent de Sant Miquel dels Reis.

Però en el moment de reconstruir els edificis calia reduir l’anàrquica composició de l’immoble a criteris de simetria i sintaxi clàssica per la qual la forma externa fos l’expressió de la realitat interior. Per això, el Claustre universitari encarregà el 1839 un pla general de l’edifici a l’acadèmic Timoteo Calvo Ibarra (1799-1879). El 1840 van començar les obres que havien d’estendre el model de façana presentat per a la biblioteca per Joaquim Martínez a tot el llenç del carrer de la Nau amb una portada severa i elegant, lleument sortint al centre. Alhora, i fins al 1842, remodela el pati rectoral a l’estil d’un petit castell renaixentista. Arcs de mig punt, pàteres, nínxols amb estucaments i medallons de Bernat Llàcer fan d’ell una al·legoria dels ensenyaments que en aquells moments s’hi imparteixen, amb la representació simbòlica de les quatre facultats: Ciències, Medicina, Lletres i Dret.

Entre 1844 i 1845 es va emprendre l’obra del pati major: s’hi aixeca un peristil de columnes d’ordre dòric amb un potent entaulament als costats que donen al teatre i a l’entrada des del carrer de la Nau. El 1871 la va completar Sebastià Monleon (1815-1878), que va estar al capdavant de moltes altres millores com ara la construcció de l’observatori meteorològic (1861), de la sala rectoral (1864) i la reforma del teatre acadèmic, en el qual va obrir una nova porta, tancà les dues que n’hi havia i donà a aquesta estança la disposició actual. Obra seua també, conclosa per Antoni Martorell (1845-1930), fou el Museu d’Història Natural (1872-1877), amb una interessant teulada envidrada sobre encavallada de ferro. Martorell, amb l’ajuda de Lluís Ferreres (1852-1926), va continuar també les obres de les façanes als carrers de la Universitat i de Salvà per “dar unidad y decoroso aspecto” a l’edifici, i va alinear alhora aquests carrers, preocupat no sols pel monument en si mateix, sinó també per l’entorn urbà, “mejorando notablemente la viabilidad y público ornato de esta parte central de la población”.

El 1880 es va alçar al centre del pati l’estàtua de Lluís Vives, de l’escultor Josep Aixà (1834-1920), fosa amb bronze d’una sola peça per Vicente Ríos als tallers de La Primitiva Valenciana. El 1902, amb motiu de les festes del IV centenari de la fundació de la Universitat, s’hi van col·locar 17 medallons amb bustos en relleu de personatges vinculats a la història de la institució.

Ela arquitectes Antoni Martorell i Timoteo Calvo

  Els arquitectes Antoni Martorell i Timoteo Calvo