UVCulturaUV Logo del portal

  • Nau Social

Nau Social

NAU SOCIAL

El programa d’activitats al Centre Cultural La Nau, denominat Nau Social,  es tracta d’un  projecte d’intervenció socioeducativa i comunitària per a la participació i la inclusió social a través de l’art i la cultura, que s’adiga amb els valors de la Universitat de València: justícia, igualtat, solidaritat i progrés social,  des dels espais i recursos de la Universitat de València,  i mitjançant l’establiment d’una xarxa de col·laboració amb  entitats de caràcter social.

En la nostra societat actual s’ha posat de manifest la necessitat d’elaborar estratègies i plantejaments que permeten impulsar la inclusió i la cohesió social. Reduir les desigualtats és un repte al qual hem d’atendre amb nous enfocaments i pràctiques crítiques i transformadores. Construir laboratoris socials i donar veu i representativitat als col·lectius més desfavorits són claus per al desenvolupament individual i professional.

La finalitat  del programa Nau Social és la de reafirmar i posar en valor el paper de l’art i la cultura com a eina d’integració i cohesió social, i els espais artistico-culturals, com a generadors de diàleg, coneixement i enriquiment personal i comunitari.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy