Logo de la Universitat de València Logo Curso d'Espanyol per a Estrangers Logo del portal

DELEQuè són?

Els DELE són títols oficials, acreditatius del grau de competència i domini de l'espanyol, que atorga l'Instituto Cervantes en nom del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya. La validesa dels diplomes és indefinida i no és necessari tornar a examinar-se o revalidar de cap altra manera la competència adquirida en espanyol.

Els exàmens DELE estan dissenyats seguint les directrius del Marc comú europeu de referència (MCER) del Consell d'Europa, fet que garanteix una manera pràctica d'establir un mesurament estàndard internacional i objectiu sobre el nivell que cal assolir en cada etapa de l'ensenyament i en l'avaluació de resultats. Totes les variants de l'espanyol es consideren vàlides per a obtenir el diploma.

 

Destinataris

Els exàmens DELE generals s'adrecen al públic alfabetitzat de totes les edats, tot i que s'orienten a persones de 16 o més anys i la inscripció dels menors d'edat l'han de fer els seus representants legals.

Més informació ací.