University of Valencia logo Logo del portal

  • Universitat de València

Característiques i Programa 

En aquesta activitat els estudiants tenen l’oportunitat d’entrar en contacte amb tècniques d’anàlisi avançades que s’utilitzen actualment en diferents camps d’investigació. Hi podran observar com s’aprofiten en aquestes tècniques fenòmens físics com ara la fluorescència, l’emissió làser, la dualitat ona-corpuscle d’electrons, etc.

L’activitat s’iniciarà amb una breu introducció d’uns 10 minuts per al conjunt dels alumnes. Després d’aquesta exposició, els estudiants es dividiran en grups, amb un màxim de deu alumnes per grup, que es repartiran entre les diferents activitats.

  • Preparació de mostres per a microscòpia electrònica. Mostrarem als estudiants tot el procés previ de preparació necessari per a poder observar mostres en un microscopi electrònic.
  • Microscòpia electrònica de transmissió. Explicarem el funcionament de l’equip i observarem mostres.
  • Microscòpia electrònica de rastreig. Veurem com funciona aquest tipus de microscopis i el seu potencial com a eina analítica sobre algunes mostres.
  • Microscòpia làser confocal. En aquesta activitat exposarem els principis bàsics de la microscòpia confocal i mostrarem les aplicacions d’aquesta tècnica.

Cada activitat tindrà una duració d’una hora, després de la qual els grups canviaran d’activitat. En acabar la segona activitat hi haurà un descans de vint minuts.
 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy