Objectius

  • Estimular l'estudi de les llengües clàssiques i la seua cultura entre els joves.
  • Premiar l'esforç i l'excel•lència acadèmica.
  • Servir de punt de trobada entre l'ensenyament secundari i la Universitat.

Participants

Podran participar en l'Olimpíada de Clàssiques 2018 tots els alumnes de centres d'ensenyament de la Comunitat Valenciana matriculats durant el curs 2017-2018 en les assignatures de Llatí i/o Grec de 2n de batxillerat. La participació és individual.

Continguts

La matèria objecte d'examen inclourà el programa vigent de les assignatures de Llatí i Grec de 1r i 2n de batxillerat.

Premis

La Universitat de València lliurarà un premi de 1.000 € (amb la corresponent retenció d’IRPF) als/ a les sis estudiants/-tes guanyadors/-es de l’Olimpíada que es matriculen en qualsevol dels estudis oficials que s’imparteixen a la Universitat de València.

Els premis obtinguts seran personals i intransferibles i es podran fer efectius en els dos cursos següents a l’obtenció del premi. Si el/la estudiant ha estat guanyador/-a de les fases locals d’una o més Olimpíades, de forma successiva  o simultània, podrà fer ús d’un únic premi i per a una única titulació de la Universitat de València.

Calendari

Realització de la prova: dissabte 24 de març de 2018, a les 11.00 hores. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Universitat de València.

Publicació de resultats: 28 de març de 2018.

Acte d'entrega de premis de l'Olimpíada de Clàssiques de València 2018: la data i hora seran indicades oportunament.

 

N.B.: Els pares, mares o tutors dels estudiants inscrits en aquesta activitat donen el seu consentiment perquè es puguen realitzar fotografies o vídeos durant l'exercici de l'activitat de l'olimpíada, i donen la seua autorització expressa perquè les imatges o vídeos puguen ser publicats als efectes de la difusió de l'esdeveniment.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy