Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Anatomia i Embriologia Humana Logo del portal

RECONEIXEMENT DE FEDER EN L'IMPULS DE TFGs RELACIONATS AMB LES MALALTIES RARES

  • 26 d’octubre de 2020
Image de la noticia

La Federación Española de Enfernedades Raras agraeix a la Facultat de Medicina i Odontologia la promoció de la formació i investigació docent en malalties rares, com a eix clau en l'atenció a les persones amb malalties poc freqüents.

L'Estudi ENSERio I (estudi sobre les necessitats sociosanitàries de les persones i famílies amb ER) ja estableix entre les seues conclusions que és necessari “generalitzar la formació i informació sobre les malalties rares i les pautes més apropiades de relació i atenció: Com en qualsevol discapacitat greu, la formació dels professionals, així com la informació i sensibilitat de la societat són elements necessaris, que redunden en una millor comprensió dels problemes, en la cerca de solucions compartides i en l'assoliment d'una societat més justa i comprensiva dels problemes que són part de tots, sota criteris inequívocs i consensuats de justícia social”.

La investigació en ER necessita de l'impuls de tots per a continuar avançant, perquè es coneguen els projectes que s'estan desenvolupant, per a impulsar projectes en curs i noves iniciatives, per a generar xarxes que permeten el seu desenvolupament.

Des de la Federación Española de Enfermedades raras destaquen els treballs de fi de grau dirigits pel professor José Baeza Noci del Departament d'Anatomia i Embriologia Humana:
- "Anatomía ósea en enfermedades de origen metabólico: Enfermedad de Gaucher" realitzat per l'alumna Darina Hristova.
- "Bases anatómicas de las alteraciones osteoarticulares en enfermedades hereditarias. Displasias óseas: melorreostosis.." realitzat per l'alumna Cristina Rusen.

L’objectiu d’aquesta investigació es fer síntesi de la evidència científica per crear patrons diagnòstics per als facultatius d’atenció primaria i especialistes que tractan patologia del aparell locomotor que faciliten el reconeixement de ER a la consulta i, conseqüentment, els malalts afectats puguen rebre un tractament adequat. Estos patrons seran distribuïts per la FEDER gràcies als seus acords amb les autoritats sanitàries.