Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Anatomia i Embriologia Humana Logo del portal

Grau en Infermeria

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34364 Anatomia humana 6 Formació bàsica Veure fitxa

4n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 55,5, Optatiu: 4,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34390 Treball fi de grau en Infermeria 7,5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 4,5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.