Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Astronomia i Astrofísica Logo del portal

Projecte Ministeri: FIS2015-64552-P

Entitat financiadora:  MINECO

Investigador principal: Juan Antonio Morales Lladosa

 

Resum:

Un dels objectius més rellevants d'aquest projecte és l'estudi analític i numèric dels anomenats sistemes de posicionament relativista (SPR). Un membre del nostre equip de treball (B. Coll) va proposar aquesta línia de recerca l'any 2000. Ens proposem perfeccionar l'estudi teòric dels SPR i simular un sistema realista que puga competir amb els models de posicionament que s'usen actualment, els quals estan basats en correcions relativistes d'un model newtonià. Esperem que un bon SPR puga ser utilitzat per les agències espacials per a la navegació espacial autònoma. Recerques prèvies suggereixen que això és factible, ja que hem demostrat que una nau que porte a bord aparells adequats, pot triar quatre satèl·lits pertanyents a un o diversos sistemes globals de navegació (GPS, GALILEU, etc.), i això el permetria trobar la seua posició amb un error suficientment petit.

D'altra banda, volem estendre certs estudis previs realitzats en el marc de la teoria de la relativitat general (RG). Es tracta dels següents: (i) caracterització explicita i intrínseca de famílies de solucions de les equacions d'Einstein que siguen significatives des del punt de vista físic o geomètric; aquest tipus de caracterització té gran interès pràctic, ja que les condicions explícites i intrínseques poden verificar-se directament per simple substitució del tensor mètric, i (ii) estudi de la creació quàntica d'universos a partir d'instantons (solucions euclidianes de les equacions d'Einstein). S’ha de calcular la probabilitat de creació de l'univers que resulta pel canvi de signatura. Aquest estudi s’ha de restringir al cas d'universos creables amb energia intrínseca i moments (lineal i angular) intrínsecs nuls. Finalment, la naturalesa de l'energia fosca és un tema actual de debat en el qual volem participar tractant d'estudiar diverses alternatives a l'energia del buit o d'un cert camp escalar dinàmic (quintaessència). Entre altres coses, pretenem analitzar possibles explicacions basades en: (a) la pressió negativa que apareix en RG, com un efecte purament gravitatori, quan la massa inercial de les partícules és calculada correctament, i (b) l'energia del camp vectorial d'algunes teories vector-tensor de gravitació. En aquest segon cas, prepararem (per a la seua aplicació a les teories vector-tensor) codis numèrics com CAMB, COSMOMC, i certs codis del consorci HYDRA modificats que hem utilitzat anteriorment per calcular anisotropies de petita escala angular -del fons còsmic de microones- com les de tipus Rees-Sciama, lent i Sunyaev-Zel'dovich. Amb els codis resultants podrem estimar certes prediciones de les teories vector-tensor i comparar-les amb les observacions. Així podrem estimar els valors més apropiats dels paràmetres cosmològics, per comparar-los amb els del model estàndard i traure’n conclusions.

 

Paraules clau: Solucions exactes de les equacions d’Einstein, posicionament relativista, naturalesa de l’energia fosca.