Logo de la Universitat de València Logo Departament de Comercialització i Investigació de Mercats Logo del portal

Grau en International Business / Negocis Internacionals

2r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Formació bàsica: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35886 Direcció comercial 6 Formació bàsica Veure fitxa

3n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35896 Màrqueting internacional 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

4r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35902 Pràctiques professionals 24 Obligatori Veure fitxa
35904 Treball de fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35908 Comportament del consumidor 6 Optatiu Veure fitxa
35910 Estratègia de comunicació i de distribució internacional 6 Optatiu Veure fitxa
35907 Investigació de mercats 6 Optatiu Veure fitxa