Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social Logo del portal

Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42759 Règim jurídic de les empreses d'economia social 4 Obligatori Veure fitxa
42758 TICS, xarxes i innovació de l'economia social 4 Obligatori Veure fitxa
44380 Treball Fi de Màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 24 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42765 Cooperatives de treball associat, societats laborals i mutualitats 3 Optatiu Veure fitxa
44379 Investigació en economia social 9 Optatiu Veure fitxa
44378 Pràctiques externes 9 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.