Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social Logo del portal

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43577 Gestió de la prevenció 6 Obligatori Veure fitxa
43576 Marc normatiu 6 Obligatori Veure fitxa
43591 Altres actuacions 3 Obligatori Veure fitxa
43579 Seguretat del treball 9 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 40 | Obligatori: 30, Optatiu: 10.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43588 Metodologia i tècniques d'investigació 3 Obligatori Veure fitxa
43587 Pràctiques externes 15 Obligatori Veure fitxa
43589 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 10 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43583 Especialitat en seguretat en el treball 10 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.